Laboratoria badawcze Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Spis artykułów

  1. Ogólna charakterystyka
  2. Laboratorium Projektowania i Zastosowań Mikroelektronicznych Systemów Scalonych
  3. Laboratorium Przyrządów Mikroelektronki i Nanoelektroniki

Laboratorium Projektowania i Zastosowań Mikroelektronicznych Systemów Scalonych

 

Laboratorium Projektowania i Zastosowań Mikroelektronicznych Systemów Scalonych umożliwia wykonywanie projektów układów i systemów scalonych nowych generacji przeznaczonych do produkcji w najbardziej zaawansowanych technologiach nanoelektronicznych, a także prowadzenie prac badawczych nad metodami ich projektowania oraz implementację wyników tych badań w postaci oprogramowania CAD. Nowoczesna zaawansowana aparatura pomiarowa w pracowni testowania i zastosowań układów nanoelektronicznych pozwoli na testy i badanie prototypowych układów i systemów scalonych, w tym ultraszybkich układów cyfrowych, układów bezprzewodowej komunikacji i transmisji danych w zakresie częstotliwości mikrofalowych i układów o ultra-małym poborze mocy. Przewidziana jest możliwość ba dania układów nieobudowanych (pomiary „on chip”) i w obudowach oraz w zastosowaniach (pakiety drukowane lub kompletne urządzenia).

.

.

Kontakt
dr idr inż. Dominik Kasprowicz
dkasprow@imio.pw.edu.pl
22 234 72 07