Best Paper Award (2016-2018) - nagroda dla prof. dr. hab. inż. Michała Pióro

ATHENS

Gratulujemy Panu prof. dr. hab. inż. Michałowi Pióro, głównemu autorowi artykułu, który zwyciężył w konkursie: 

Best Paper Award in INFORMS Telecommunications and Network Analytics.

 

 

 

Stowarzyszenie INFORMS (The Institute for Operations Research and the Management Sciences), mające swoją siedzibę w USA, jest czołową światową organizacją grupującą ponad 12 500 specjalistów
z dziedziny badań operacyjnych i nauk o zarządzaniu. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest promowanie najlepszych praktyk i osiągnięć w tej obszernej dziedzinie poprzez cały szereg publikacji, konferencji, konkursów, sieci społecznościowych oraz usług wspomagających doskonalenie umiejętności zawodowych. Jako stowarzyszenie międzynarodowe, INFORMS skupia członków
z prawie 90 krajów z różnego rodzaju organizacji, w tym ze środowisk akademickich, biznesowych, rządowych i wojskowych.

Wyżej wymieniona nagroda przyznawana jest przez sekcję Telecommunications and Network Analytics stowarzyszenia INFORMS co trzy lata, w ramach otwartego konkursu dopuszczającego artykuły dotyczące zastosowań metod badań operacyjnych w dziedzinie optymalizacji i analizy sieci telekomunikacyjnych, opublikowane w dowolnym czasopiśmie fachowym dostępnym na rynku światowym.

Tegoroczna nagroda, obejmująca lata 2016-2018, przypadła artykułowi pt. Optimizing Flow Thinning Protection in Multicommodity Networks with Variable Link Capacity, opublikowanemu w czasopiśmie Operations Research w roku 2016 (vol. 64, no. 2), którego autorami są Michał Pióro, Yoann Fouquet, Dritan Nace oraz Michael Poss. Decyzja o przyznaniu nagrody została ogłoszona 21 października br. podczas dorocznego kongresu stowarzyszenia INFORMS w Seattle.  

 

 

Nagrodzona praca dotyczy zastosowania technik optymalizacji odpornej (robust optimization)
do projektowania bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, w których dostępne przepustowości łączy ulegają ustawicznym wahaniom wywoływanym przez niekorzystne warunki pogodowe. Projektowanie takich sieci jest problemem złożonym, gdyż wymaga uwzględnienia specyficznych mechanizmów ochrony ruchu przenoszonego w sieci dla olbrzymiej liczby możliwych stanów różniących się dostępnością poszczególnych łączy. W pracy zaproponowany został oryginalny mechanizm tego typu (o nazwie flow thinning) oraz zaawansowany model optymalizacyjny pozwalający na skuteczne projektowanie rozpatrywanych sieci.

  

Oficjalną informację o nagrodzonym artykule można znaleźć pod adresem: https://connect.informs.org/telecommanalytics/awards

Wyniki konkursu zostały opublikowane również na stronach:

 

Autorom zwycięskiego artykułu serdecznie gratulujemy!