Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
13. 13.11.2023 16:00
Sala 478 WEITI PW
mgr inż. Wojciech Tadeusz Niewolski System adaptacji poziomu bezpieczeństwa do potrzeb usług realizowanych w nowych architekturach sieciowych prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 10,83 MB)
12. 13.11.2023 13:00
Sala 229 WEiTI PW
mgr inż. Jędrzej Jakub Drozdowicz Single Channel 3D Synthetic Aperture Radar with Platform Trajectory Tuning dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,08 MB)
11. 27.10.2023 12:00
Sala 229 WEITI PW oraz zdalnie MS Teams
mgr inż. Szymon Jakub Buś Zastosowanie statystyk opartych na różnicach między kolejnymi odstępami RR w detekcji migotania przedsionków z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski , prof. uczelni - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 11,65 MB)
10. 09.10.2023 11:00
Audytorium Centralne WEITI PW oraz zdalnie MS Teams
mgr inż. Kamil Rafał Deja Data representations in generative modelling dr hab. inż. Tomasz Trzciński, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,91 MB)
9. 25.09.2023 10:00
zdalnie na platformie MS Teams
mgr inż. Bartosz Wojciech Dobrzyński Wielowymiarowa eksploracja repozytoriów programowych w zakresie raportów zgłoszeń oraz ich obsługi prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 11,23 MB)
8. 21.09.2023 12:00
Sala 108 WEITI PW oraz zdalnie MS Teams
mgr inż. Marek Stanisław Wiewiórka Distributed algorithms and computational methods for scalable processing of high-throughput sequencing data dr hab. inż. Tomasz Gambin – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 15,42 MB)
7. 26.07.2023 11:00
Audytorium Centralne WEiTI PW oraz platforma MS Teams
mgr inż. Maciej Sosnowski Metody analityczne wspomagające projektowanie izolowanych łączy wirtualnych w systemach telekomunikacyjnych prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 2,67 MB)
6. 06.07.2023 13:00
W trybie hybrydowym
mgr inż. Marcin Kołakowski Adaptive Method for Indoor Positioning of Moving Objects prof. dr hab. inż. Józef Modelski – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 7,69 MB)
5. 20.06.2023 12:00
Sala 116 - WEiTI PW
mgr inż. Piotr Mierzwiński Tranzystor bipolarny w technologii VESTIC prof. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,03 MB)
4. 16.06.2023 13:00
Sala 116
mgr inż. Tomasz Piotr Osiński Data plane programmability for software datapaths in a virtualized network infrastructure dr hab. inż. Halina Tarasiuk, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 7,74 MB)
3. 13.06.2023 10:00
Audytorium Centralne WEiTI PW
mgr inż. Piotr Nowakowski Zaawansowane algorytmy proceduralnej generacji geometrii na karcie graficznej na potrzeby wizualizacji pól wektorowych prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita
Pobierz plik (pdf, 8,21 MB)
2. 18.05.2023 09:15
sala 116
mgr inż. Weronika Gutfeter identyfikacja twarzy na podstawie obrazów wieloujęciowych z zastosowaniem głębokich sieci agregujących prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,06 MB)
1. 09.05.2023 10:30
Politechnika Warszawska
mgr inż. Konrad Godlewski Monte Carlo Tree Search and Reinforcement Learning methods for multi-stage strategic card game dr hab. inż. Bartosz Sawicki, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,41 MB)