Wysokorozdzielcze obrazowanie radarowe w trybach SAR i ISAR

Zespół Technik Radiolokacyjnych (działający przy Instytucie Systemów Elektronicznych), kierowany przez prof. Krzysztofa Kulpę,  opracował w latach 2002-2015 szereg technik i urządzeń do wykonywania wysokorozdzielczych obrazów mikrofalowych powierzchni ziemi  z zastosowaniem technik syntetycznej apertury SAR. Urządzenie te instalowane były na załogowych platformach latających. Obecnie zaprojektowane i przetestowane urządzenia przeznaczone są do instalowania na platformach bezzałogowych.

W ramach prowadzonych prac  opracowano i wdrożono zlecenie Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji (PIT S.A., obecnie PIT-RADWAR S.A)  system przetwarzania sygnałów dla radaru ARS-400 BIS i  ARS-800 dla samolotu rozpoznania morskiego BRYZA, który jest w służbie od 2006  w Marynarce Wojennej RP oraz w Straży Granicznej RP. Rozdzielczość zobrazowanie realizowanego w czasie rzeczywistym wynosi 15x15m.

W latach 2010-2013 w ramach projektu NCBiR „Projekt i wykonanie modułów programowych i sprzętowych dla realizacji trybów AIS, SISAR, HiSAR i ECCM w wielofunkcyjnym radarze pokładowym dla patrolowanych samolotów rozpoznania morskiego” opracowano metody poprawy rozróżnialności do 1 m x 1m w trybie HISAR oraz uzyskano zobrazowanie statków w trybie SAR, za co zespół został nagrodzony nagrodą Ministra Obrony Narodowej.

W latach 2011-2013 zespól brał udział w projekcie Europejskiej Agencji Obrony EDA pod kryptonimem „SARAPE” w ramach którego międzynarodowe konsorcjum opracowało radar SAR pracujący w pasmie W (94GHz) o rozdzielczości 15x15 cm przeznaczony na platformy bezzałogowe.

Obecnie zespól opracowuje rodzinę małych radarów SAR pracujących w różnych pasmach. W chwili obecnej wykonano i przetestowano demonstratory pracujące w pasmach C (5GHz) i Ka (34 GHz) dające zobrazowanie o rozdzielczości 15x15 cm.

 

BRYZA BIS

   

 

 

  

  

  

      

OBRAZ ISAR (BRYZA)

  

   

   

    

   

   

   

   

 

    

         

   

Obraz SAR uzyskany z samolotu BRYZA, rozdzielczość 15x15 m, okolice miasta Łeba

  

   

   

   

  

  

      

    

 

    

 

OBRAZ SAR. Projekt SARAPE

 

      

  

   

    

         

         

      

Port Gdynia - obraz z Samolotu BRYZA, rozdzielczość 2x2 m