Drzwi Otwarte dla Kandydatów 2023

Z myślą o przyszłych studentach, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych corocznie wiosną współorganizuje (wraz z innymi Wydziałami Politechniki Warszawskiej) Drzwi Otwarte. W tym roku spotykamy się 20 maja.

Tradycyjnie podczas tego wydarzenia kandydaci na studia mają okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz infrastrukturą dydaktyczną.

Podczas Drzwi Otwartych oferujemy kandydatom:

  • prelekcje i prezentacje na temat oferowanych kierunków,
  • spotkania ze studentami i pracownikami WEiTI,
  • prezentacje i pokazy przygotowywane przez studenckie koła naukowe,
  • zwiedzanie sal dydaktycznych i laboratoriów,
  • inne atrakcje (np. konkursy z nagrodami).

Jak trafić na nasz Wydział z Gmachu Głównego?

Zobacz relacje z Drzwi Otwartych na WEiTI

WIRTUALNE DRZWI OTWARTE