Przedmioty zaawansowane dla studiów doktoranckich

Wymagania programowe w zakresie przedmiotów zaawansowanych dla studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) dotyczą przedmiotów zawartych w następujących klasach tematycznych:

 1. Przedmioty zaawansowane - podstawowe (PZ-P)
 2. Przedmioty zaawansowane - Automatyka (PZ-A)
 3. Przedmioty zaawansowane – Informatyka (PZ-I)
 4. Przedmioty zaawansowane – Telekomunikacja (PZ-T)
 5. Przedmioty zaawansowane – Elektronika (PZ-E)

Klasa PZ-P zawiera ponadto niektóre z zajęć prowadzonych w ramach Konwersatorium PW. Zajęcia te obejmują m.in.:

 1. Wykłady podstawowe  »
  Wykłady podstawowe są prowadzone raz w roku – w semestrze zimowym (wykłady Z1, Z2, ...) lub w semestrze letnim (wykłady L1, L2, ...). Wykłady te są z zasady zaliczane do klasy tematycznej PZ-P.
 2. Wykłady specjalne »
  Wykłady specjalne (SZ1, SZ2, ..., SL1, SL2, ...) są prowadzone okazjonalnie – nie są powtarzane w cyklu semestralnym lub rocznym. Niektóre z tych wykładów są zaliczane do klasy tematycznej PZ-P.

Wymagania programowe studiów doktoranckich (trzeciego stopnia) przewidują uzyskanie w trakcie pierwszych 3 semestrów studiów co najmniej 4 jd z przedmiotów prowadzonych w ramach Konwersatorium PW, które znajdują się w klasie PZ-P (przedmioty te zostały też umieszczone w wyodrębnionej klasie programowej PZ-PW).