Wszechnica Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wszechnica WEiTI zaprasza uczniów szkół średnich oraz wszystkie zainteresowane osoby na wykłady popularnonaukowe oraz wyjątkowe spotkania z nowoczesnymi osiągnięciami elektroniki
i informatyki. Podczas spotkań wykładowcy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych przybliżają dziedziny, które na co dzień zgłębiają studenci naszego Wydziału, a także zapoznają ze specyfiką studiów technicznych.

 
Spotkania odbywają się w wybrane środy w godzinach od 14:15 do 15:30
 

Wykładom może towarzyszyć zwiedzanie Wydziału i wybranych laboratoriów oraz udział
w prezentacji dotyczącej zasad rekrutacji na studia. Zapraszamy do zapoznania się z listą laboratoriów dostępnych do zwiedzania oraz harmonogramem wykładów Wszechnicy.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy szkoły zainteresowane udziałem w wykładach
i zwiedzaniem Wydziału o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i kontakt z biurem Wszechnicy 
w celu zarezerwowania miejsca na poszczególne imprezy.