Oprogramowanie

Altium Designer

Studenci, Doktoranci i Pracownicy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych mogą korzystać z najnowszej wersji oprogramowania Altium Designer

OriginLab

Oprogramowanie OriginLab służy do zaawansowanej prezentacji wyników, analizy danych, programowania w języku Origin C, zawiera procedury obliczeń numerycznych firmy NAG, statystyczną obróbkę danych (więcej na www.origin.pl).

Oprogramowanie własne WEiTI

Oprogramowanie związane z programem studiów lub opracowane przez pracowników i/lub studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych