Najważniejsze wydarzenia

Wiodącym celem aktywności Stowarzyszenia Absolwentów jest wspieranie Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych PW. Dlatego z całym zaangażowaniem, Stowarzyszenie włącza się w działania zmierzające do podniesienia rangi i prestiżu Wydziału oraz członków jego społeczności. Jest nam niezmiernie miło, że mamy swój udział w następujących wydarzeniach:

2020 Prof. Władysław Findeisen honorowym obywatelem Warszawy

2018 Spotkanie studentów z lat 60-tych i 50-tych

2015 Otwarcie nowych skrzydeł Gmachu Elektroniki przez Marszałka Sejmu RP 

2015 Nadanie warszawskiej ulicy imienia Pierwszego Dziekana - prof. Ignacego Maleckiego

2012 Order Orła Białego dla prof. Władysława Findeisena

2011 List gratulacyjny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji 60-lecia WEiTI PW