Członkostwo

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska, ochrona interesów, rozwój zainteresowań i pomoc
w karierze zawodowej absolwentów naszego Wydziału. Jeżeli jesteś absolwentem WEiTI PW
i przystąpisz do Stowarzyszenia, z pewnością na tym skorzystasz.

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest wyrazem społecznej dojrzałości. Z jednej strony, to wyraz poparcia dla dotychczasowych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz jego planów na przyszłość,
z drugiej, to zrozumienie, że realizacja celów statutowych wiąże się z ponoszeniem kosztów. 

Jeżeli chcesz przystąpić do Stowarzyszenia, wykonaj następujące kroki:

  1. Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia»,
  2. Zapoznaj się z aktualnym Regulaminem wysokości składek członkowskich, terminami ich wpłat
    oraz okresem obowiązywania»,
  3. Wydrukuj jeden z poniższych wzorów Wniosku (osoby prawne prosimy o bezpośredni kontakt):  
  4. Wypełnij Wniosek wyraźnym pismem (czarnym tuszem) i czytelnie podpisz,
  5. Zeskanuj Wniosek i odeślij na adres Stowarzyszenia: alumni@elka.pw.edu.pl,
  6. Zaczekaj na decyzję Zarządu o przyjęciu w poczet członków,
  7. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, niezwłocznie opłać składkę (roczną lub do końca kadencji), na konto w Banku BGŻ 51 2030 0045 1110 0000 0246 1920. 

   
UWAGA: 
Jeżeli już jesteś Członkiem Stowarzyszenia, wpłać stosowną składkę za wybrany okres rozliczeniowy, na podany wyżej numer konta, na początku tego okresu.