Członkowie Honorowi

Przez minione dziesięciolecia niejedna osoba wniosła swój wkład w rozwój Naszego Wydziału oraz w budowanie jego marki jako czołowej jednostki naukowej i dydaktycznej. Wiele też osób, które ukończyło Nasz Wydział swoją aktywnością zawodową i społeczną, przyczyniło się w znaczący sposób do kreowania pozytywnego obrazu absolwenta Wydziału. Stowarzyszenie, zgodnie ze swoim Statutem, honoruje takie osoby szczególnie zasłużone dla Wydziału, a także te zasłużone dla Stowarzyszenia poprzez nadanie godności Członka Honorowego.

kol. Jan Ebert – absolwent Wydziału, Nasz Dziekan w latach 1984-1990
kol. Andrzej Filipkowski - absolwent Wydziału, Prorektor w latach 1990-1996, Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów w latach 2010-2014
kol. Władysław Findeisen – absolwent Wydziału, Nasz Rektor w latach 1981-1985
kol. Jerzy Osiowski – absolwent Wydziału, Nasz Dziekan w latach 1978-1984
kol. Stanisław Sławiński – absolwent Wydziału, Nasz Dziekan w latach 1964-1969