Kierunki studiów i specjalności

Spis artykułów

  1. Założenia organizacyjne i programowe
  2. Kierunki studiów i specjalności
  3. Wybór opiekunów naukowych
  4. Indywidualizacja tempa i programu studiów
  5. Dyplomowanie

Stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) w języku polskim prowadzone są na kierunkach i specjalnościach:

Na obrazku znajduje się graficzne przedstawienie kierunków studiów i specjalności na II stopniu

Studia trwają nominalnie cztery semestry. Wybór specjalności następuje w momencie przyjęcia
na studia. Na kierunku automatyka i robotyka kształcenie odbywa się bez specjalności.  

 
Kierunek Automatyka i robotyka 

Kierunek bez podziału na specjalności
Automatyka i robotyka
 sem. 1  sem. 2  sem. 3  sem. 4

 
Kierunek Elektronika 

Specjalności 
Elektronika i informatyka w medycynie
Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki
Systemy elektroniczne i wbudowane
 sem. 1  sem. 2  sem. 3  sem. 4

 
Kierunek Informatyka 

Specjalności
Informatyka w multimediach
Inteligentne systemy
Sztuczna inteligencja
 sem. 1  sem. 2  sem. 3  sem. 4

 
Kierunek Inżynieria biomedyczna

Specjalność
Informatyka biomedyczna
 sem. 1  sem. 2  sem. 3  sem. 4

 
Kierunek Telekomunikacja 

Specjalności
Techniki bezprzewodowe i multimedialne
Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo
 sem. 1  sem. 2  sem. 3  sem. 4

   
Uwaga!

W trakcie rekrutacji na studia drugiego stopnia, jednocześnie z wyborem kierunku studiów
i specjalności, jest też dokonywany wybór instytutu, w którym będzie realizowana praca dyplomowa.