XXVII Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników - 18 października 2021 r.

Serdecznie zapraszamy pracodawców, oferujących praktyki, staże lub zatrudnienie dla studentów albo absolwentów oraz studentów, poszukujących takich ofert do udziału w

  XXVII TARGACH PRACY i PRAKTYK dla INFORMATYKÓW i ELEKTRONIKÓW

 

Z powodu sytuacji pandemicznej forma Targów została ograniczona do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego  .   

Inaugurację dystrybucji katalogu przewidujemy na dzień 18 października 2021 r.

 

Katalog zostanie opublikowany na portalu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz rozesłany do wszystkich studentów naszego Wydziału.

Planujemy także dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni.

Katalog przekażemy również do Samorządu Studenckiego i organizacji studenckich, działających na terenie Politechnice Warszawskiej, w celu upowszechnienia dystrybucji.

Koszt zamieszczenia informacji (normatywnie 1 strona) wynosi 200 zł. + 23% VAT. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych stron w tej samej cenie bazowej.

.

Zgłoszenie udziału w Targach w formie skanu wypełnionego   formularza zamówienia (plik załączony poniżej),  z pieczątką firmową i podpisem osoby zamawiającej, należy kierować do pani Doroty Myko ( d.myko@elka.pw.edu.pl ) w terminie do  17 września 2021 r.

 

Tekst informacji do katalogu targowego, w języku polskim lub angielskim, na  formularzu podstawowej strony katalogowej (plik załączony poniżej)  oraz ewentualnie zawartość dodatkowych stron informacyjnych należy przesyłać również do dnia 17 września 2021 r.   Informacje przesłane po tym terminie z powodów technicznych, nie będą mogły być zamieszczone w katalogu targowym.  

 

W załączonym pliku znajdą Państwo  również  wzór i instrukcję

do zamieszczenia wpisu do katalogu oraz reklamy.

 

Jednocześnie informujemy, że planujemy organizację kolejnych, XXVIII Targów na marzec 2022 r. Forma targów będzie zależna od sytuacji  epidemicznej.
Już teraz jednak istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa.

 

Ponadto, pragniemy Państwa poinformować, że na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, pod adresem     http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Praktyki-staze-praca/Zglaszanie-ofert-praktyk-i-pracy   istnieje możliwość umieszczania ofert praktyk i pracy w trybie ciągłym. Jest to usługa bezpłatna.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z tej usługi. Jest to  najprostszy i najszybszy sposób dotarcia do szerokiego grona studentów, szczególnie efektywny w okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym kiedy to studenci intensywnie poszukują możliwości odbycia praktyk, będących integralnym elementem programu studiów.

 

 Zapraszamy do zapoznania się z   Katalogiem poprzednich czyli XXVI Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków  

Zdjęcia z poprzednich edycji Targów  znajdują się na stronie internetowej.

 

Pliki do pobrania:

27 TPiP_KATALOG_info (pdf, 441,55 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  27 TPiP_ZAMOWIENIE (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 21,81 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  27 TPiP_KATALOG_wpis wersja pl (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 24,09 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  27 TPiP_KATALOG_wpis wersja ang (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 24,32 kB)

 

Informacji w sprawie uczestnictwa w targach udziela:

 

Dorota Myko

tel. 022 234 7081,

faks: 022 234 5885,

e-mail:   d.myko@elka.pw.edu.pl

 

Adres pocztowy:

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Pokój 200, 2 piętro