XXX Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników - 27 marca 2023

Serdecznie zapraszamy pracodawców oferujących praktyki, staże lub zatrudnienie oraz studentów, poszukujących takich ofert do udziału

XXX TARGACH PRACY i PRAKTYK dla INFORMATYKÓW i ELEKTRONIKÓW,

które odbędą się w formie tradycyjnej w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) w godzinach 9:30 - 15:30 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

Planujemy również wydanie katalogu targowego w wersji elektronicznej. Katalog ukaże się już przed targami , tj. w czwartek 23 marca 2023 r.

Katalog zostanie opublikowany na portalu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a link do niego zostanie rozesłany do wszystkich studentów naszego Wydziału.

Planujemy także dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni.

Katalog przekażemy również do Samorządu Studenckiego i organizacji studenckich, działających na terenie Politechnice Warszawskiej, w celu jego upowszechnienia, a także do partnerów medialnych naszego przedsięwzięcia.

Tekst informacji do katalogu targowego, w języku polskim lub angielskim, na  formularzu podstawowej strony katalogowej (plik załączony poniżej)  oraz ewentualnie zawartość dodatkowych stron informacyjnych należy przesyłać do dnia 20 lutego 2022 r.   Informacje przesłane po tym terminie z powodów technicznych, nie będą mogły być zamieszczone w katalogu targowym.  

W załączonym poniżej pliku znajdą Państwo  również  wzór i instrukcję do zamieszczenia wpisu do katalogu oraz reklamy.

Koszt zamieszczenia informacji do katalogu (normatywnie 1 strona) wynosi 250 zł. + 23% VAT. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych stron w tej samej cenie bazowej.

Dla wystawców, biorących bezpośredni udział w Targach wpis o objętości 1 strony katalogowej jest bezpłatny. Każda następna strona kosztuje 250 zł netto.

Zgłoszenie udziału w Targach w formie skanu wypełnionego  formularza zamówienia (plik załączony poniżej, wraz z mapką i cenami oraz powierzchniami),  z pieczątką firmową i podpisem osoby zamawiającej, należy kierować do pani Doroty Myko (dorota.myko@pw.edu.pl) w terminie do 20 marca 2023 r.

 

 Stoiska rezerwowane są według kolejności zgłoszeń – informacje o zajętych stoiskach będą umieszczane w powyższym zestawieniu.

W ramach opłaty zapewniamy wystawcom:

  • stoisko (wymiary stoisk będą zróżnicowane)
  • stolik o wymiarach 0,5 x 1m
  • krzesła
  • oświetlenie
  • gniazdko 220V, 500W
  • szyld stoiska z nazwą instytucji

oraz jedną stronę w Katalogu Targowym zgodnie z formularzem.

Jednocześnie informujemy, że planujemy organizację kolejnych, XXXI Targów w dniu 23 października 2023 r. Forma targów będzie zależna od sytuacji  epidemicznej.

Już teraz jednak istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa.

 Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem poprzednich - czyli XXIX Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków.

Zdjęcia z poprzedniej edycji Targów  znajdują się na stronie internetowej.

Pliki do pobrania:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  30 Powierzchnie , rezerwacje, ceny ddd.(6) (1) (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,09 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  30 TPiP_ZAMOWIENIE (6) (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 854,00 kB)
30. Targi Pracy - wzor (003) (pdf, 135,90 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  30 TPiP_KATALOG_wpis wersja pl d (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 23,27 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  30 TPiP_KATALOG_wpis wersja ang d (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 23,86 kB)