Jesienna sesja programu ATHENS: 18–25 listopada 2023

Logo programu Athens

 

Zachęcamy studentów do wzięcia udziału w jesiennej sesji Programu ATHENS.

Sesje programu ATHENS (7-dniowe) odbywają się 2 razy do roku, w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części:

  • 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin)
  • program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin)

Na zakończenie sesji instytucja goszcząca wystawia uczestnikom oceny zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 3 punkty ECTS.

Termin
  • Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 18–25 listopada 2023 r.
Opłaty
  • Uczestnictwo jest bezpłatne, ale koszty podróży i utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.
Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

Rejestracja studentów odbędzie się w dniach 9–19 września 2023 w portalu http://athensnetwork.eu/. Oferta kursów na sesję jesienną 2023 została opublikowana w dniu rozpoczęcia rejestracji.

Aby wziąć udział w programie ATHENS należy:

  1. zarejestrować się w portalu http://athensnetwork.eu/
  2. zapoznać się z wymaganiami kursów, które są dostępne na stronie https://register.athensnetwork.eu/courses (w szczególności, zwrócić uwagę na oczekiwany od kandydatów zakres wiedzy), a także zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji,
  3. wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego (należy wybrać od 1 do 6 kursów, ale sugerowane minimum to 3 kursy),
  4. wydrukować i podpisać formularz rejestracyjny oraz oświadczenie Student Commitment (dostępne do wydrukowania wraz z formularzem rejestracyjnym),
  5. wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny (Registration Form) oraz oświadczenie (Student Commitment) przesłać do pani Anny Neubart (anna.neubart@pw.edu.pl) w terminie do 20 września (środa) do 8.00 w celu uzyskania akceptacji Dziekana. Zgłoszenia przesłane  po tym terminie nie będą rozpatrywane!
ATHENS programme

UWAGA! W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej uczelnie partnerskie mogą odwołać zajęcia lub zaoferować je w trybie zdalnym. Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisami kursów i zasadami uczestnictwa w programie.

UWAGA! Aplikujący studenci muszą mieć średnią skumulowaną ocen co najmniej 3,40.

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, e-mail: athens@pw.edu.pl
 

O programie ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network Socrates) to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie uczestniczy w nim 15 instytucji z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch (po jednej z każdego kraju).

 
Thessaloniki (Greece) Lisboa (Portugal) Paris (France) Vienna (Austria)
Budapest (Hungary) Istanbul (Turkey) Milano (Italy) Louvain-la-Neuve (Belgium)
Prague (Czech Republic) Leuven (Belgium) Madrid (Spain) Bucharest (Romania)
Delft (Netherlands) Trondheim (Norway) Munich (Germany) Warsaw (Poland)

Sesje programu ATHENS odbywają się 2 razy do roku, w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) i program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). Na zakończenie sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z lokalnym systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 3 punkty ECTS. Uczestnictwo jest bezpłatne, ale koszty podróży i utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.