Formularze zgłoszenia, zgody kandydata na kandydowanie na funkcję Dziekana oraz wzór karty do zadawania pytań prekandydatom

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  Formularz zgłoszenia kandydata na Dziekana (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18,54 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  Formularz zgody na kandydowanie na funkcję Dziekana (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 20,69 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  Wzór karty do zadawania pytań do prekandydata na Dziekana (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18,29 kB)