Instytut Informatyki

Strona WWW Instytutu:   http://www.ii.pw.edu.pl                 Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
 dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. uczelni
tel. +48 22 234 7432
e-mail J.Arabas@ii.pw.edu.pl  
pok. 204
Zastępca Dyrektora ds. nauki  
 dr hab. inż. Tomasz Gambin, prof. uczelni
tel. +48 22 234 7432
 tel. +48 22 234 7811
e-mail  Tomasz.Gambin@pw.edu.pl
pok. 306
Zastępca Dyrektora ds. nauczania  
 mgr inż. Rajmund Kożuszek
tel. +48 22 234 7853
e-mail  R.Kozuszek@ii.pw.edu.pl  
pok. 205
Sekretariat Instytutu  
 Monika Witaszek 
 Agnieszka Skalska 
tel. +48 22 234 7432
e-mail  Monika.Witaszek@pw.edu.pl
tel. +48 22 234 1381
e-mail  Agnieszka.Skalska2@pw.edu.pl
pok. 204
Sekretariat dydaktyczny
 Wiesława Duszyńska
 Elżbieta Styczek
tel. +48 22 234 6093
e-mail  W.Duszynska@ii.pw.edu.pl  
pok. 206
tel. +48 22 234 7853
e-mail E.Styczek@ii.pw.edu.pl  
pok. 205
Sekretariat studiów podyplomowych
  mgr Urszula Adamiec
tel. +48 22 234 1391
e-mail  Urszula.Adamiec@pw.edu.pl  
pok. 206a
Pełnomocnik Kwestora  
 mgr Joanna Konczak
tel. +48 22 234 1395
e-mail  J.Konczak@ii.pw.edu.pl  
pok. 203
Starszy specjalista ds. finansowych
 mgr Anna Filipowska-Chlebek
tel. +48 22 234 7664
e-mail A.Filipowska-Chlebek@ii.pw.edu.pl
pok. 203
Starszy specjalista ds. finansowych
  mgr Gabriela Miączyńska
tel. +48 22 234 3670
e-mail Gabriela.Miaczynska@pw.edu.pl
pok. 203
Biblioteka Instytutu
 mgr Krystyna Sosnowska
tel. +48 22 234 7304
pok. 135

Pracownicy Instytutu

W skład Instytutu wchodzą: