Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Strona WWW Instytutu:   http://www.ire.pw.edu.pl/                 Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
 prof. dr hab.inż. Józef Modelski 
tel. +48 22 825 3929
tel. +48 22 234 7233
e-mail  J.Modelski@ire.pw.edu.pl
pok. 422 
Zastępca Dyrektora ds. naukowych  
 dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni
tel./fax 22 234 5367
e-mail  P.Bilski@ire.pw.edu.pl
pok. 426
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych  
 dr inż. Andrzej Buchowicz 
tel. +48 22 234 7829
tel. +48 22 234 7696 
tel. +48 22 825 5248
e-mail  A.Buchowicz@ire.pw.edu.pl
pok. 424
Sekretariat Instytutu  
 Anna Tratkiewicz
 Anna Smenda
tel. +48 22 825 3929 
tel. +48 22 234 7233 
fax +48 22 825 3769 
e-mail  A.Tratkiewicz@ire.pw.edu.pl
e-mail  A.Smenda@ire.pw.edu.pl  
pok. 422
Sekretariat naukowy
 Anna Noińska
tel./fax +48 22 234 5367
e-mail  A.Noinska@ire.pw.edu.pl
pok. 426
Sekretariat dydaktyczny
 mgr Monika Feluś
 Izabela Dudek
tel./fax +48 22 825 5248
tel. +48 22 234 7696
e-mail  M.Felus@ire.pw.edu.pl
e-mail  I.Dudek@ire.pw.edu.pl
pok. 424
Pełnomocnik Dyrektora ds. administracyjno-technicznych
i finansowych
 dr inż Piotr Brzeski 
tel. +48 22 234 7742
e-mail  P.Brzeski@ire.pw.edu.pl  
pok. 424 
Pełnomocnik Kwestora  
 Janina Nowak
tel. +48 22 234 7645
tel. +48 22 234 7743
pok. 420

Pracownicy Instytutu

W skład Instytutu wchodzą: