Harmonogram posiedzeń w bieżącym roku akademickim

   

Nr posiedzenia 

Termin posiedzenia 

32 24 października 2023
33 28 listopada 2023
34 19 grudnia 2023
35 23 stycznia 2024
36 27 lutego 2024
37 26 marca 2024
38 23 kwietnia 2024
39 28 maja 2024
40 18 czerwca 2024
41 24 września 2024