Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Spis artykułów

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia
 2. Limity przyjęć
 3. Zasady kwalifikacji
 4. Zgłoszenia kandydatów
 5. Źródła informacji

   
Przyjęcia na stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim następują
co semestr; osobna rekrutacja prowadzona jest w semestrze zimowym i osobna - w letnim.
O przyjęcie mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom inżyniera. Czynności rekrutacyjne prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Radę Wydziału.

  
Kierunki studiów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia:

 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Telekomunikacja
 • Computer Science (studia w jęz. angielskim)  
 • Telecommunications (studia w jęz. angielskim)