Aktualności

Jesteśmy na Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2021

Podczas pierwszego „Forum Innowacyjności Sil Zbrojnych RP” prof. Krzysztof Kulpa i prof. Piotr Samczyński z naszego Wydziału odebrali z rąk Ministra Obrony Narodowej RP medale za zasługi dla obronności kraju. Naukowcy zaprezentowali również jedyny na świecie demonstrator radaru szumowego z elektronicznie sterowaną wiązką do wykrywania i śledzenia pocisków rakietowych SZURAD.

26 października br. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się pierwsze „Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych RP”, coroczne spotkanie przedstawicieli wojska, świata nauki i biznesu zainicjowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W trakcie dyskusji, w której brał udział m.in. prof. Adam Woźniak, Prorektor PW ds. rozwoju, eksperci rozmawiali o potrzebach polskiej armii i otworzyli nowe pola współpracy Sił Zbrojnych RP, przemysłu i uczelni. Podczas trwania debaty nasi inżynierowie prezentowali jedyny na świecie demonstrator radaru szumowego z elektronicznie sterowaną wiązką do wykrywania i śledzenia pocisków rakietowych SZURAD.

„SZURAD to demonstrator opracowanej przez nas innowacyjnej na skalę światową technologii. To unikatowy radar do wykrywania pojedynczych obiektów poruszających się z dużą prędkością, takich ja rakiety czy samoloty wojskowe” – tłumaczy dr inż. Łukasz Maślikowski, kierownik projektu SZURAD, pracownik Instytutu Systemów Elektronicznych WEiTI PW – „może śledzić wybrany obiekt jak również przeszukiwać wybrany sektor przestrzeni powietrznej na odległość co najmniej 15 kilometrów. Co więcej, nowe tryby jego pracy można zaimplementować programowo bez potrzeby modyfikacji sprzętu”.

Radar SZURAD jest małym i lekkim urządzeniem. Można go szybko przemieszczać bez potrzeby używania ciężkiego, wojskowego sprzętu. Niewielki pobór mocy sprawia, że można go zasilić ze zwykłego gniazdka sieciowego lub niewielkiego agregatu. Można nim sterować zdalnie, a po integracji z siecią telekomunikacyjną obraz z obserwacji mógłby być bezzwłocznie przesłany do centrum dowodzenia.

„Mówiąc o radarze SZURAD należy koniecznie podkreślić jego znikomą wykrywalność przez wroga. Praktycznie nie da się bezbłędnie wskazać jego miejsca pracy. To jedna z największych zalet radaru szumowego” – dodaje prof. Krzysztof Kulpa z Instytutu Systemów Elektronicznych WEITI PW, z-ca dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa – „polega to na wysyłaniu maskujących impulsów, które sprawiają, że przeciwnik nie wie czy ma do czynienia z wojskowym obiektem czy powszechnie dziś stosowanym cywilnym urządzeniem, takim jak chociażby energetyczne linie przesyłowe czy sieci nadawcze telefonii komórkowej”.

Projekt pt. „Radar szumowy krótkiego zasięgu z elektronicznie sterowaną wiązką do wykrywania i śledzenia pocisków rakietowych - SZURAD” został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Przyszłościowe technologie dla obronności - konkurs młodych naukowców.”

Podczas tegorocznego „Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych RP” prof. Krzysztof Kulpa i prof. Piotr Samczyński, zaangażowani przez wiele lat w prace Instytutu Systemów Elektronicznych WEiTI PW na rzecz organizacji NATO Science and Technology Organization (STO), odebrali z rąk Ministra Obrony narodowej RP medale za zasługi dla obronności kraju. To najwyższy dowód uznania dla profesorów uczelni, którzy prowadzą w ramach NATO STO dwie grupy badawcze: NATO SET-242 Passive Coherent Locators on Mobile Platforms (prowadzona przez prof. K. Kulpę) i NATO SET-258 Deployable Multiband Passive/Active Radar Deployment and Assessment in Military Scenario, (prowadzona przez prof. P. Samczyńskiego). Zespoły te skupiają czołowych naukowców oraz przedstawicieli przemysłu i armii z całego świata specjalizujących się w technologiach radarowych, w szczególności w nowatorskich rozwiązaniach dotyczących radarów pasywnych oraz fuzji radarów pasywnych i aktywnych. Dzięki zaangażowaniu naukowców PW udało się zorganizować i przeprowadzić w Polsce ćwiczenie NATO o nazwie APART-GAS (Active Passive Radar Trials – Ground-based, Airbone, Sea-borne) w 2019 roku. Jego głównym celem było przetestowanie dostępnych prototypów i demonstratorów radarów pasywnych (w tym tych tworzonych przez badaczy z Politechniki Warszawskiej) oraz ich współpracy z siecią radarów aktywnych.

Dr hab. inż. Piotr Samczyński, profesor Politechniki Warszawskiej, jest kierownikiem Zespołu Radarowych Technik Obrazujących w Pracowni Technik Radiolokacyjnych Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów Instytutu Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Obszar jego działalności naukowo-badawczej obejmuje cyfrowe przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych, radary z syntetyczną aperturą i radary pasywne. Dr hab. inż. Piotr Samczyński od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w pracach grup eksperckich Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii (NATO STO), skupiającej czołowych naukowców z państw członkowskich NATO oraz państw partnerskich, których działalność w różnych dziedzinach nauki ma na celu rozwój technologii obronnych i wzmocnienie zdolności Sił Zbrojnych Sojuszu do realizacji ich zadań. Jego liczne aktywności w Panelu Technologii Sensorów i Elektroniki (Sensors and Electronics Technology - SET) NATO STO obejmowały także organizację przedsięwzięć naukowych na terenie Polski - serii wykładów, sympozjów, spotkań specjalistów. Dorobek naukowy Pana dr hab. inż. Piotr Samczyńskiego, na który składa się ponad 240 publikacji naukowych, jest wysoko ceniony w międzynarodowym środowisku naukowym skupionym w NATO STO i w 2020 r. został wyróżniony nagrodą SET Panel Early Career Award 2019, przyznawanej młodym naukowcom za całokształt działalności. Ponadto, od roku 2018 Pan dr hab. inż. Piotr Samczyński przewodniczy grupie badawczej NATO SET-258 Deployable Multiband Passive/Active Radar (DMPAR) Deployment and Assessment in Military Scenario, której celem działalności są badania zastosowania wielopasmowych radarów pasywnych i aktywnych dla celów wojskowych, w tym dotyczące poprawy efektywności detekcji i śledzenia w obszarze dozorowania, wypracowania rekomendacji nt. standardów fuzji danych dla radarów pracujących w sieci, opracowania wymagań operacyjnych dla systemów DMPAR oraz walki radioelektronicznej i obrony radaru. Za duże zaangażowanie w prowadzenie prac tej grupy, które doprowadziło m.in. do zorganizowania w 2019 r. na terenie Polski (we współpracy z grupą NATO SET-242, której liderem jest także przedstawiciel Politechniki Warszawskiej, prof. Krzysztof Kulpa) pierwszych testów poligonowych dostępnych prototypów i demonstratorów radarów pasywnych (APART-GAS) Pan dr hab. inż. Piotr Samczyński został wyróżniony nagrodą NATO SET Panel Excellence Award 2020. Za szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz pracę zawodową, która znacznie przyczyniła się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju Panu dr hab. inż. Piotr Samczyńskiemu przyznano w tym roku Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa jest kierownikiem Pracowni Technik Radiolokacyjnych w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów Instytutu Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz zastępcą dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa. Specjalizuje się w obszarze przetwarzania sygnałów za pomocą technik cyfrowych, w szczególności sygnałów radarowych. Od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w pracach grup eksperckich Organizacji NATO ds. Nauki i Technologii (NATO STO), skupiającej czołowych naukowców z państw NATO oraz państw partnerskich, których działalność w różnych dziedzinach nauki ma na celu rozwój technologii obronnych i wzmocnienie zdolności Sił Zbrojnych Sojuszu do realizacji ich zadań. Liczne aktywności Prof. Krzysztofa Kulpy w NATO STO obejmowały także organizację przedsięwzięć naukowych na terenie Polski - serii wykładów, sympozjów, spotkań specjalistów. Dorobek naukowy prof. Krzysztofa Kulpy jest wysoko ceniony w międzynarodowym środowisku naukowym skupionym w NATO STO, czego wyrazem jest m.in. przyjęcie do grona członków Panelu Technologii Sensorów i Elektroniki (Sensors and Electronics Technology - SET) w charakterze eksperta (tzw. Member at Large) w obszarze radarów pasywnych. Prof. Krzysztof Kulpa jest jedynym Polakiem w NATO STO pełniącym tę prestiżową funkcję. W ostatnim czasie Pan prof. Krzysztof Kulpa przewodniczył grupie badawczej SET-242 Passive Coherent Locators on Mobile Platforms, której celem działalności jest rozwój technologii radarów pasywnych na platformach mobilnych dla zastosowań wojskowych. Technologia ta w przyszłości umożliwi Siłom Powietrznym m.in. wykrywanie obiektów nisko lecących, mapowanie terenu, identyfikację obiektów oraz obronę samych platform. Za duże zaangażowanie w prowadzenie prac tej grupy, które doprowadziło m.in. do zorganizowania w 2019 r. na terenie Polski (we współpracy grupą SET-258, której liderem jest także przedstawiciel PW) pierwszych testów poligonowych dostępnych prototypów i demonstratorów radarów pasywnych (APART-GAS) Pan prof. Krzysztof Kulpa został wyróżniony nagrodą SET Panel Excellence Award 2020. Za szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz pracę zawodową, która znacznie przyczyniła się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju Panu prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Kulpie przyznano w tym roku Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”.