Laboratorium Analizy i Wizualizacji Danych

Spis artykułów

  1. Instytut Informatyki
  2. Laboratorium Analizy i Wizualizacji Danych
  3. Laboratorium Odkrywania Wiedzy

Laboratorium jest wyposażone w 12 stacji graficznych wyposażonych w procesory Intel i7-4771 3.5 MHz, 32 GB pamięci operacyjnej oraz kartę graficzną nVidia GTX780Ti i monitory z wyświetlaniem 3D.

Jednorodny zestaw stacji pozwala na szybkie sprawdzenie opracowanych algorytmów w różnych środowiskach oprogramowania (systemów operacyjnych, języków programowania, bibliotek dostępu do urządzeń).

Wszystkie elementy konfiguracji stacji roboczej są wybrane do przygotowania rozwiązań wykorzystujących obliczenia hybrydowe i rozproszone.
Laboratorium posiada także skaner 3D, hełm do wirtualnej rzeczywistości, skanery 2D oraz drukarki 2D i 3D.

Laboratorium jest połączone z serwerem Laboratorium Odkrywania Wiedzy, zapewniającym zasoby pamięciowe i obliczeniowe dla przetwarzania i analizy masowych danych.

Główne obszary badawcze realizowane w laboratorium obejmują:
• modelowanie i renderowanie scen 3D, szczególnie przy użyciu niestandardowych podejść jak chmury punktów czy wolumetryczna reprezentacja scen,
• modelowanie zjawisk fizycznych dla potrzeb grafiki komputerowej (np. realistyczne modelowanie cieczy, ognia i dymu, modelowanie chmur, włosów, futra i roślin),
• zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji w grach komputerowych,
• przetwarzanie i analiza danych obrazowych,
• zastosowanie metod przetwarzania obrazu w grafice komputerowej,
• wizualizacja różnych rodzajów danych, w tym wizualizacja stereoskopowa,
• algorytmy rzeczywistości wirtualnej,
• obliczenia równoległe do eksploracji danych,
• przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów.