Laboratorium Odkrywania Wiedzy

Spis artykułów

  1. Instytut Informatyki
  2. Laboratorium Analizy i Wizualizacji Danych
  3. Laboratorium Odkrywania Wiedzy

Laboratorium wyposażono w cztery serwery obliczeniowe o architekturze x86_64 (IBM x3650M4 – oferujące łącznie 96 rdzeni i 1,28 TB pamięci RAM) oraz jeden serwer o architekturze Power (IBM PowerSystem 710), optymalny dla przetwarzania transakcyjnego (np. bazodanowego).

Serwery fizyczne pracują pod kontrolą oprogramowania wirtualizacyjnego VMware vCenter/vSphere oraz IBM PowerVP/PowerVM, które zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów oraz elastyczność zarządzania środowiskami maszyn wirtualnych.

Przechowywanie danych umożliwia macierz dyskowa IBM Storwize V3700 o pojemności 50 TB, trójwarstwowa (dyski SSD, SAS, NL-SAS), z oprogramowaniem zwiększającym wydajność IOPS poprzez automatyczną migrację danych pomiędzy warstwami (Easy Tier).

Archiwizacja danych jest wykonywana przy użyciu biblioteki taśmowej IBM TS3100 (2 napędy LTO6, 24 sloty z podajnikiem) oraz oprogramowania Veeam Backup & Replication.

Urządzenia są połączone siecią LAN 10 Gb oraz SAN FC 8/16 Gb (karty HBA, przełączniki).

Konfiguracja urządzeń (serwerów, macierzy) oraz sieci LAN/SAN została dobrana z zachowaniem zasady no-single-point-of-failure (redundantne: zasilacze, kontrolery, karty rozszerzeń, wentylatory, procesory, napędy, ścieżki połączeń, itp.).

Obszar działalności badawczej laboratorium to:

Szeroko rozumiana eksploracja danych, w tym danych tekstowych. Badania w tym obszarze są związane z rozwojem już istniejących oraz opracowaniem nowych metod analizy danych z uwzględnieniem rozwiązań opartych o równoległe i/lub rozproszone wykonywanie algorytmów.

Inteligentne systemy pozyskiwania, przechowywania i dostarczania danych/informacji. Badania w tym obszarze dotyczą systemów baz danych (w szczególności baz typy NOSQL) w tym baz dokumentowych i grafowych.  Prace badawcze dotyczą też modelowania danych oraz zastosowania ontologii do opisu danych, w szczególności na potrzeby systemów dostarczania informacji.

Projektowanie i budowa narzędzi informatycznych. Badania w tej dziedzinie koncentrują nad rozwojem procesów i  technologii wytwarzania narzędzi informatycznych (również prototypów) głównie na potrzeby badań wymienionych powyżej. Laboratorium jest także wykorzystywane do projektowania i budowania gotowych produktów oferujących uprzednio opracowane metody analizy czy też rozwiązania z dziedziny systemów baz danych.