Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Spis artykułów

 1. Obszary badawcze Instytutu
 2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 3. Wybrane prace naukowo-badawcze
 4. Charakterystyka Instytutu

Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze:

 • Adaptacja trójpoziomowej metody pompowania ładunku do charakteryzacji struktur SOI;
 • Analiza i opracowanie metod wzbudzania emisji krótkofalowej w domieszkowanych światłowodach ZBLAN;
 • Opracowanie metody określania w reaktorach plazmowych koncentracji jonów i ich rozkładu w funkcji energii;
 • Opracowanie nowej metody testowania jakości mleka z wykorzystaniem kapilar optycznych – praca prowadzona w zespole międzynarodowym wspólnie z UQO (Ottawa, Kanada) i SGGW (Warszawa, Polska);
 • Opracowanie nowej wieloparametrycznej metody klasyfikacji faz płodności ssaków z wykorzystaniem kapilar optycznych i sztucznych sieci neuronowych;
 • Wszechstronna analiza metod i skutków ultrapłytkiego wprowadzania fluoru do struktury krzemowej –wytworzenie ultracienkich warstw krzemowych metodą PCVD;
 • Zbadanie i modelowanie właściwości wzmacniających światłowodów planarnych i włóknowych aktywowanych wybranymi jonami lantanowców;
 • Badania możliwości wykorzystania optycznego filtra ciekłokrystalicznego do pozyskiwania obrazów spolaryzowanych i opracowanie układu optycznego z filtrem do akwizycji obrazów na zasadzie różnicowej polaryzacji;
 • Modelowanie i badanie falowodowych struktur laserowych na zakres widzialny. Określenie warunków wzmocnienia i generacji w zakresie krótkofalowym oraz zbadanie właściwości spektroskopowych światłowodów planarnych i włóknowych, w tym planarnych struktur fotonicznych, domieszkowanych jonami ziem rzadkich w warunkach pompowania jedno- i dwu-fotonowego;
 • Określenie właściwości optycznych silnie domieszkowanych, planarnych światłowodów aktywnych wytworzonych z YAG;
 • Opracowanie i uruchomienie oprogramowania do diagnostyki rytmu serca i udostępnienie tego oprogramowania poprzez dedykowany serwer internetowy;
 • Opracowanie i uruchomienie symulatora nanometrowych procesów technologicznych CMOS. Praca ta była wykonana dla potrzeb europejskiego projektu badawczego CLEAN w 6 programie ramowym UE;
 • Opracowanie konstrukcji głowicy przełącznika światłowodowego z akuatorem elektromagnetycznym;
 • Opracowanie spektralno-polaryzacyjnego filtra ciekłokrystalicznego w systemie cyfrowego przetwarzania i analizy obrazu (efekt projektu badawczego MNiSzW);
 • Opracowanie technologii wykorzystującej ultrapłytką implantację z plazmy w. cz. do formowania warstw tlenko-azotków o założonym profilu azotu.