Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Spis artykułów

 1. Obszary badawcze Instytutu
 2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 3. Wybrane prace naukowo-badawcze
 4. Charakterystyka Instytutu

Wybrane prace naukowo-badawcze:

 • Aktywne optycznie materiały kompozytowe do zastosowań w układach wzmacniaczy optycznych i laserów ciała stałego;
 • Analiza obrazu w określaniu parametrów wentylacyjnych strumieni nawiewnych;
 • Elektroniczne detektory i przyrządy chemoczułe z warstwami diamentowymi i diamentopodobnymi;
 • Elektryczna charakteryzacja powierzchni granicznej dielektryk-półprzewodnik w zaawansowanych strukturach MOS;
 • Modelowanie i charakteryzacja przyrządów półprzewodnikowych wytworzonych na kubicznej (3C-SiC) oraz heksagonalnej (4H- SiC) odmianie węglika krzemu;
 • Modelowanie i charakteryzacja wielobramkowych struktur MOS SOI;
 • Modelowanie struktur krzemowych z niskowymiarowym gazem elektronowym;
 • NANOSIL, Nanostruktury i nano-przyrządy dla zastosowań w dalekiej przyszłości w mikroelektronice;
 • Nowa metoda optoelektroniczna inteligentnej klasyfikacji właściwości użytkowych biopaliw ciekłych z wykorzystaniem kapilar optycznych;
 • Nowe przyrządy optoelektroniczne do inteligentnej klasyfikacji cieczy organicznych i biologicznych;
 • Pomiary zespolonej przenikalności elektrycznej na powierzonych materiałach, praca zlecona przez PPG Industries Inc. USA;
 • Proces emisji spontanicznej w kryształach fotonicznych;
 • Przyrządy unipolarne i struktury tranzystorowe na potrzeby elektroniki wysokotemperaturowej;
 • Rozwój technik i algorytmów telemedycyny z wykorzystaniem Internetu oraz sieci telefonii komórkowej, praca zlecona przez: Instytut Łączności;
 • Spektroskopia wysokotemperaturowa kryształów i nanokryształów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich dla zastosowań w termometrii luminescencyjnej;
 • Technologia i charakteryzacja struktur MIS z podwójną warstwą dielektryka bramkowego dla zastosowań w nieulotnych pamięciach półprzewodnikowych (NVSM);
 • Technologia kontaktów i montażu dla przyrządów z węglika krzemu do zastosowań wysokotemperaturowych, wysokomocowych i wysokoczęstotliwościowych;
 • Technologie elementów z pionową szczeliną dla układów scalonych, 7 PR UE w Priorytecie: Technologie Informacyjne i Komunikacyjne;
 • Uniwersalne źródło promieniowania laserowego do zastosowań medycznych;
 • Warstwy tytanianu baru na potrzeby mikroelektroniki – technologia, charakteryzacja i próby aplikacji;
 • Warstwy węglowe na potrzeby zimnej emisji elektronów (technologia i charakteryzacja);
 • Właściwości emisyjne aktywnych materiałów tlenkowych o periodycznym uporządkowaniu;
 • Wytwarzanie i charakterystyka cienkich warstw metalicznych i dielektrycznych dla potrzeb nanoelektroniki i techniki mikrofalowej.