CREDO – Cyfrowe Repozytorium Dokumentów

Celem projektu CREDO było opracowanie i uruchomienie demonstracyjnej wersji cyfrowego repozytorium, umożliwiającego krótko- i długoterminową archiwizację wielkich wolumenów zasobów cyfrowych. Docelowo repozytorium ma pełnić zarówno funkcje bezpiecznej składnicy plików, jak i archiwum cyfrowego z zarządzaniem metadanymi, opakowaniem zasobów w pakiety archiwalne itp.

Stworzone rozwiązanie przeznaczone jest dla instytucji które długoterminowo przechowują wielkie zasoby cyfrowe, jak np. instytucje kultury, media, urzędy administracji państwowej oraz służba zdrowia. Opracowany system ma mieć cechy produktu gotowego do zaoferowania użytkownikom.

Informacji udziela: doc. dr inż. Tomasz Traczyk

Projekt zrealizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego 
Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+,
UMOWA NR UOD-DEM-1-385/001,
współfinansowanego z działania 1.5 PO IG