Sympozjum "Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – oczekiwania i wyzwania"

Projekt CREDO zorganizował sympozjum pt.  Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych –– oczekiwania i wyzwania , pomyślane jako forum wymiany doświadczeń instytucji posiadających zasoby cyfrowe przeznaczone do długotrwałego przechowywania.

Sympozjum adresowano do instytucji przechowujących zasoby cyfrowe przez wiele lat, np. instytucji odpowiedzialnych za cyfrowe utrwalenie dóbr kultury, nadawców radiowych i telewizyjnych, archiwów, muzeów i bibiliotek, itd. Celem spotkania była wymiana dotychczasowych doświadczeń, a zwłaszcza przedstawienie problemów związanych z długoterminowym przechowywaniem zasobów cyfrowych, a także przedstawienie oczekiwań instytucji przechowujących dane cyfrowe co do rozwiązań technicznych związanych z archiwizacją długoterminową.

Sympozjum odbyło się 13 kwietnia 2015 w Podkowie Leśnej, w  Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku . Zorganizowano je we współpracy z Muzeum, jako wydarzenie towarzyszące  XVI Festiwalowi Muzyczne Konfrontacje 2015 .

Zaprezentowane referaty

  • Grzegorz Płoszajski, Tomasz Traczyk (Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska):  Problemy długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych – wprowadzenie
  • Monika Jędralska (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów):  Projekt Repozytorium Cyfrowych Zasobów Muzealnych
  • Elżbieta Wysocka (Filmoteka Narodowa – Repozytorium Cyfrowe):  Cyfrowa przyszłość przedcyfrowych zbiorów filmowych
  • Filip Kwiatek, Łukasz Błęcki (Narodowy Instytut Audiowizualny):  Archiwizacja i przetwarzanie plików audio i wideo w NINA  
  • Waldemar Listowski (Polskie Radio S.A.):  Archiwum cyfrowe w Polskim Radiu S.A. – wyzwania i problemy
  • Jarosław Czuba (Telewizja Polska, Ośrodek Dokumentacji):  Archiwizacja zbiorów Telewizji Polskiej – sytuacja obecna i potrzeby
  • Dariusz Paradowski (Biblioteka Narodowa):  Czy historia repozytorium pozwala przewidzieć przyszłe wyzwania?  
  • Maciej Gajewski, Małgorzata Kołtun (Narodowe Archiwum Cyfrowe):  Centralne Repozytorium Cyfrowe Archiwów Państwowych
  • Małgorzata Polańska (DUX Recording Producers):  Kłopoty z cyfrą w małej firmie. Wspomnienia blondynki.
  • Tomasz Traczyk (Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska):  Projekt CREDO – założenia i cele projektu