Założenia projektu

Cyfrowe Repozytorium Dokumentów  CREDO

Projekt  Cyfrowe Repozytorium Dokumentów  CREDO (wniosek nr WND-DEM-1-385/00, umowa nr UOD-DEM-1-385/001), realizowany był w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+

Projekt wykonywało konsorcjum:  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.  (lider konsorcjum),  Politechnika Warszawska Skytechnology sp. z o.o.

Kwota przyznanej dotacji: 3.966.064 zł.

Celem projektu CREDO było opracowanie i uruchomienie demonstracyjnej wersji cyfrowego repozytorium, umożliwiającego krótko- i długoterminową archiwizację wielkich wolumenów zasobów cyfrowych. Docelowo repozytorium ma pełnić zarówno funkcje bezpiecznej składnicy plików, jak i archiwum cyfrowego z zarządzaniem metadanymi, opakowaniem zasobów w pakiety archiwalne itp.

Jedną z istotnych cech funkcjonalnych systemu jest umiejętność obsłużenia różnych, obecnie dostępnych na rynku, nośników danych: dysków twardych, SSD, nośników taśmowych itp. Repozytorium zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanej informacji. Pewność odczytu informacji zapewnią mechanizmy replikacji zapisu w systemie plików repozytorium oraz dyslokacji, umożliwiającej przechowywanie kopii zasobów w więcej niż jednej lokalizacji. Architektura repozytorium umożliwia,– wraz z pojawianiem się nowych technologii, wymianę i stałe unowocześnianie poszczególnych komponentów.

Stworzone rozwiązanie przeznaczone jest dla instytucji, które długoterminowo przechowują wielkie zasoby cyfrowe, jak np. instytucje kultury, media, urzędy administracji państwowej oraz służba zdrowia.