Uchwały Rady - 2020/2021

Uchwały Rady z dn. 27.10.2020 r.

1/2020 w sprawie powołania Sekretarza
Uchwała (pdf, 347,42 kB)
2/2020 w sprawie powołania Prezydium Rady
Uchwała (pdf, 329,04 kB)
3/2020 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Kadry
Uchwała (pdf, 387,26 kB)
4/2020 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Stopni Naukowych
Uchwała (pdf, 426,95 kB)
5/2020 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Polityki Naukowej
Uchwała (pdf, 446,54 kB)
6/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr. hab. Przemysława Grzegorzewskiego na funkcję kierowniczą w PW (kierownik Zakładu Równań Całkowych WMiNI)
Uchwała (pdf, 314,97 kB)
7/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr. hab. inż. Jacka Mańdziuka na funkcję kierowniczą w PW (kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych WMiNI)
Uchwała (pdf, 316,86 kB)
8/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Macieja Grzendy, prof. uczelni, na funkcję kierowniczą w PW (kierownik Zakładu Systemów Przetwarzania Informacji  WMiNI)
Uchwała (pdf, 316,41 kB)
9/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr. hab. inż. Władysława Homendy na funkcję kierowniczą w PW (kierownik Zakładu Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy WMiNI)
Uchwała (pdf, 317,80 kB)
10/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr. hab. inż. Artura Przelaskowskiego na funkcję kierowniczą w PW (kierownik Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny WMiNI)
Uchwała (pdf, 324,29 kB)

Uchwały Rady z dn. 17.11.2020 r.

11/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Mohammadowi Kheirowi Nammousowi
Uchwała (pdf, 378,29 kB)
12/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Tomaszowi Siemkowi
Uchwała (pdf, 368,69 kB)
13/2020 o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja dr. Ireneuszowi Gościniakowi
Uchwała (pdf, 713,88 kB)
14/2020 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza Zalewskiego
Uchwała (pdf, 370,79 kB)
15/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Komputerowej, w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (dr inż. Łukasz Dąbała)
Uchwała (pdf, 342,93 kB)
16/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta
w Zakładzie Inżynierii Multimediów, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (mgr inż. Grzegorz Gwardys)
Uchwała (pdf, 362,37 kB)
17/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (dr inż. Piotr Krawiec)
Uchwała (pdf, 337,91 kB)
18/2020 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia w Zakładzie Sterowania, w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym (mgr inż. Krzysztof Marek)
Uchwała (pdf, 347,10 kB)
19/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Oprogramowania i Architektury Komputerów, w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (mgr inż. Piotr Żórawski)
Uchwała (pdf, 356,49 kB)
20/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta na Wydziale Mechatroniki (mgr inż. Maria Baczyńska-Wilkowska)
Uchwała (pdf, 321,38 kB)
21/2020 w sprawie powierzenia obowiązków profesora uczelni nauczycielowi akademickiemu w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych, w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (dr hab. inż. Grzegorz Stępniak)
Uchwała (pdf, 352,30 kB)

Uchwały Rady z dn. 15.12.2020 r.

22/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Tomaszowi Michno
Uchwała (pdf, 365,53 kB)
23/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Cezaremu Jankowskiemu
Uchwała (pdf, 367,89 kB)
24/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Remigiuszowi Prokopiakowi
Uchwała (pdf, 369,03 kB)
25/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Robertowi Wójtowiczowi
Uchwała (pdf, 367,76 kB)
26/2020 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Wiktorowi Kuśmirkowi
Uchwała (pdf, 387,47 kB)
27/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Wiktorowi Kuśmirkowi
Uchwała (pdf, 437,70 kB)
28/2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Wiktorowi Kuśmirkowi
Uchwała (pdf, 463,24 kB)
29/2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Wiktorowi Kuśmirkowi
Uchwała (pdf, 421,56 kB)
30/2020 w sprawie powołania komisji z języka obcego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Wiktorowi Kuśmirkowi
Uchwała (pdf, 363,94 kB)
31-60/2020 w sprawie wyznaczenia promotorów dla słuchaczy Szkoły Doktorskiej nr 3
Uchwały (pdf, 10,63 MB)
61-63/2020 w sprawie wyznaczenia promotorów dla doktorantów eksternistycznych
Uchwały (pdf, 1,01 MB)
64/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr hab. inż. Ilony Bluemke na funkcję kierownika Zakładu Oprogramowania i Architektury Komputerów w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 289,25 kB)
65/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr hab. inż. Marzeny Kryszkiewicz na funkcję kierownika Zakładu Systemów Informacyjnych w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 296,58 kB)
66/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Roberta Nowaka, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Sztucznej Inteligencji w Instytucie Informatyki (WEiTI) 
Uchwała (pdf, 292,68 kB)
67/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr. hab. inż. Przemysława Rokity na funkcję kierownika Zakładu Grafiki Komputerowej w Instytucie Informatyki (WEiTI) 
Uchwała (pdf, 294,17 kB)
68/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jakubiaka na funkcję kierownika Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych w Instytucie Telekomunikacji (WEiTI) 
Uchwała (pdf, 292,96 kB)
69/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Krzysztofa Szczypiorskiego, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji (WEiTI)
Uchwała (pdf, 298,68 kB)
70/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Artura Tomaszewskiego, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Sieci i Usług Teleinformatycznych w Instytucie Telekomunikacji (WEiTI) 
Uchwała (pdf, 300,19 kB)
71/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Marka Nałęcza, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów w Instytucie Systemów Elektronicznych (WEiTI)
Uchwała (pdf, 298,70 kB)
72/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Marcina Iwanowskiego, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Sterowania w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (WE)
Uchwała (pdf, 296,39 kB)
73/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Dariusza Sawickiego, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Systemów Informacyjno-Pomiarowych w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (WE) 
Uchwała (pdf, 306,38 kB)
74/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Krzysztofa Siwka, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (WE)
Uchwała (pdf, 330,76 kB)
75/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Automatyki i Inżynierii Oprogramowania, w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (dr Szymon Kijas)
Uchwała (pdf, 359,45 kB)
76/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku mgr. inż. Łukasza Chorchosa o przyznanie stypendium naukowego Rektora PW dla nauczycieli akademickich ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego PW
Uchwała (pdf, 425,64 kB)
77/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku mgr. inż. Piotra Maciąga o przyznanie stypendium naukowego Rektora PW dla nauczycieli akademickich ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego PW
Uchwała (pdf, 423,51 kB)
78/2020 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w konkursie na projekty badawcze BEYOND POB (dr hab. inż. Mateusz Żotkiewicz)
Uchwała (pdf, 348,01 kB)

Uchwały Rady z dn. 26.01.2021 r.

79/2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Mariuszowi Gajewskiemu
Uchwała (pdf, 362,65 kB)
80/2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Daniela Piętaka
Uchwała (pdf, 403,99 kB)
81/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Daniela Piętaka
Uchwała (pdf, 528,99 kB)
82/2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Roszczyka
Uchwała (pdf, 391,87 kB)
83/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Radosława Roszczyka
Uchwała (pdf, 527,70 kB)
84/2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Zalewskiego
Uchwała (pdf, 393,16 kB)
85/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza Zalewskiego
Uchwała (pdf, 645,86 kB)
86/2021 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja wszczętym na wniosek dr inż. Agnieszki Jastrzębskiej
Uchwała (pdf, 530,00 kB)
87/2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr inż. Klary  Borowej na stanowisku asystenta w Zakładzie Automatyki i Inżynierii Oprogramowania, w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Uchwała (pdf, 357,24 kB)
88/2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr. inż. Mateusza Trokielewicza na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sterowania Systemów, w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Uchwała (pdf, 352,30 kB)
89/2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr. inż. Mateusza Krysickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Techniki Subterahercowej, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Uchwała (pdf, 356,72 kB)

Uchwały Rady z dn. 16.02.2021 r.

90/2021 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Krzysztofowi Radeckiemu
Uchwała (pdf, 358,37 kB)
91/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Mariuszowi Kalecie
Uchwała (pdf, 437,85 kB)
92/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Marka Wiewiórki na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Informacyjnych, w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 334,34 kB)
93/2021 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. inż. Kamila Rybińskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej, w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (WE)
Uchwała (pdf, 362,65 kB)

Uchwały Rady z dn. 23.03.2021 r.

94/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Mariuszowi Kamoli
Uchwała (pdf, 544,40 kB)
95/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Piotrowi Pałce
Uchwała (pdf, 555,00 kB)
96/2021 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Maciąga
Uchwała (pdf, 515,73 kB)
97/2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Maciąga
Uchwała (pdf, 515,73 kB)
98/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Piotra Maciąga
Uchwała (pdf, 876,12 kB)
99/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Janowi Sawickiemu - nowy promotor: dr hab. Maria Ganzha, prof. uczelni (WMiNI)
Uchwała (pdf, 515,18 kB)
100/2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Radeckiego
Uchwała (pdf, 495,57 kB)
101/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Rafała Biedrzyckiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji, w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 470,19 kB)
102/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Izabeli Żółtowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Operacyjnych i Systemowych, w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI)
Uchwała (pdf, 480,84 kB)
103/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Cezarego Belli na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji (WMiNI)
Uchwała (pdf, 462,97 kB)
104/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Michała Własnowolskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji (WMiNI)
Uchwała (pdf, 465,47 kB)
105/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów
Uchwała (pdf, 432,90 kB)
106/2021 w sprawie zaopiniowania nagród o nagrody JM Rektora PW
Uchwała (pdf, 1,19 MB)

Uchwały Rady z dn. 20.04.2021 r.

107/2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. inż. Piotra Bilskiego, prof. uczelni (WEiTI) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Borowskiej
Uchwała (pdf, 336,85 kB)
108/2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. inż. Piotra Bilskiego, prof. uczelni (WEiTI) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Bartoszowi Kościugowi
Uchwała (pdf, 340,31 kB)
109/2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. inż. Pawła Wawrzyńskiego (WEiTI) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Jakubowi Łyskawie
Uchwała (pdf, 338,35 kB)
110/2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Jacka Mańdziuka (WMiNI) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Mikołajowi Małkińskiemu
Uchwała (pdf, 337,24 kB)
111/2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. inż. Andrzeja Karbowskiego (WEiTI) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Anthony'emu Nwachukwu
Uchwała (pdf, 337,43 kB)
112/2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Władysława Homendy (WMiNI) na promotora oraz dr inż. Agnieszki Jastrzębskiej na promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Tomaszowi Piechuli
Uchwała (pdf, 343,53 kB)
113/2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. inż. Macieja Grzendy, prof. uczelni (WMiNI) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Mateuszowi Pietrkiewiczowi
Uchwała (pdf, 334,74 kB)
114/2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. inż. Tomasza Trzcińskiego (WEiTI) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Tomaszowi Śmierzchalskiemu
Uchwała (pdf, 347,32 kB)
115/2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Jacka Mańdziuka (WMiNI) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr Paulinie Tomaszewskiej
Uchwała (pdf, 333,88 kB)
116/2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. inż. Macieja Grzendy, prof. uczelni (WMiNI) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Przemysławowi Wronie
Uchwała (pdf, 330,57 kB)
117/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Pawłowi Kowaleczce - nowy promotor: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita (WEiTI)
Uchwała (pdf, 368,31 kB)
118/2021 w sprawie przyjęcia zasad programu stymulacji rozwoju naukowego dyscypliny
Uchwała (pdf, 304,55 kB)
Załącznik (pdf, 39,06 kB)

Uchwały Rady z dn. 18.05.2021 r.

119/2021 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Łąki
Uchwała (pdf, 199,39 kB)
120/2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Łąki
Uchwała (pdf, 211,65 kB)
121/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Łąki
Uchwała (pdf, 364,80 kB)
122/2021 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Daniela Piętaka
Uchwała (pdf, 229,30 kB)
123/2021 w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Wiktorowi Kuśmirkowi
Uchwała (pdf, 197,31 kB)
124/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. hab. inż. Piotra Bilskiego, prof. uczelni (WEiTI) na członka RND ITT
Uchwała (pdf, 149,42 kB)
125/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Ilony Bluemke (WEiTI) na członka RND ITT
Uchwała (pdf, 147,74 kB)
126/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Kajetany Snopek, prof. uczelni (WEiTI) na członka RND ITT
Uchwała (pdf, 149,55 kB)
127/2021 w sprawie zaopiniowania kandydatury dr. hab. inż. Wojciecha Wojtasiaka, prof. uczelni (WEiTI) na członka RND ITT
Uchwała (pdf, 150,28 kB)
128/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Jędrzeja Drozdowicza na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów, w Instytucie Systemów Elektronicznych (WEiTI)
Uchwała (pdf, 179,60 kB)
129/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Ceny na stanowisku adiunkta w Zakładzie Równań Całkowych (WMiNI)
Uchwała (pdf, 167,95 kB)
130/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Michała Denkiewicza na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji (WMiNI)
Uchwała (pdf, 172,34 kB)
131/2021 w sprawie zatrudnienia dr. Mustafy Cavusa na stanowisku adiunkta w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny (WMiNI)
Uchwała (pdf, 176,19 kB)
132/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Macieja Jasińskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Elektroakustyki, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI)
Uchwała (pdf, 178,52 kB)
133/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Mateusza Pietrkiewicza na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji (WMiNI)
Uchwała (pdf, 168,40 kB)
134/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Przemysława Wrony na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji (WMiNI)
Uchwała (pdf, 167,59 kB)
135/2021 w sprawie zmianę warunków zatrudnienia dr. inż. Marka Rupniewskiego poprzez zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów, w Instytucie Systemów Elektronicznych (WEiTI)
Uchwała (pdf, 177,48 kB)

Uchwały Rady z dn. 29.06.2021 r.

136/2021 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Radosławowi Roszczykowi
Uchwała (pdf, 355,00 kB)
137/2021 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Wiktorowi Kuśmirkowi
Uchwała (pdf, 377,64 kB)
138/2021 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wiktora Kuśmirka
Uchwała (pdf, 356,96 kB)
139/2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Bączyka
Uchwała (pdf, 375,18 kB)
140/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Bączyka
Uchwała (pdf, 684,73 kB)
141/2021 w sprawie wyznaczenia składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Mariuszowi Kalecie
Uchwała (pdf, 523,61 kB)
142/2021 w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego dr. Zhihana Lv
Uchwała (pdf, 366,62 kB)
143/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o stypendium JM Rektora PW dla dr inż. Żanety Świderskiej-Chadaj
Uchwała (pdf, 406,32 kB)
144/2021 w sprawie powierzenia dr. hab. inż. Tomaszowi Trzcińskiemu obowiązków profesora uczelni w Zakładzie Grafiki Komputerowej, w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 337,40 kB)
145/2021 w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Szymona Jaroszewicza na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Równań Całkowych (WMiNI)
Uchwała (pdf, 325,60 kB)
146/2021 w sprawie zatrudnienia dr. inż. Artura Gromka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów, w Instytucie Systemów Elektronicznych (WEiTI)
Uchwała (pdf, 337,52 kB)
147/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Radosława Roszczyka na stanowisku asystenta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej, w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (WE)
Uchwała (pdf, 355,06 kB)
148/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Pawła Sobótki na stanowisku asystenta w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny (WMiNI)
Uchwała (pdf, 346,60 kB)
149/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Piotra Pełki na stanowisku asystenta w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny (WMiNI)
Uchwała (pdf, 345,55 kB)
150/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Michała Kadlofa na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Przetwarzania Informacji (WMiNI)
Uchwała (pdf, 331,32 kB)
151/2021 w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Kazimierza Waćkowskiego na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Systemów Informatycznych Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych (WIP)
Uchwała (pdf, 340,44 kB)
152/2021 w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Pawła Gepnera na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Informatycznych Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych (WIP)
Uchwała (pdf, 335,43 kB)
153/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Jana Mulawki na stanowisku profesora w Zakładzie Sztucznej Inteligencji, w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 336,81 kB)
154/2021 w sprawie zatrudnienia dr. Zhihana Lv na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji, w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 328,97 kB)
155/2021 w sprawie zatrudnienia dr. inż. Mariusza Sepczuka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa, w Instytucie Telekomunikacji (WEiTI)
Uchwała (pdf, 333,84 kB)
156/2021 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Piotra Krawca na stanowisku adiunkta w Instytucie Telekomunikacji (WEiTI)
Uchwała (pdf, 462,21 kB)
157/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Krzysztofa Hackiewicza na stanowisku asystenta w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa, w Instytucie Telekomunikacji (WEiTI)
Uchwała (pdf, 333,45 kB)
158/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Mateusza Modrzejewskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Grafiki Komputerowej, w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 332,86 kB)
159/2021 w sprawie zatrudnienia dr. inż. Michała Chwesiuka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Komputerowej, w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 330,90 kB)
160/2021 w sprawie zatrudnienia dr. inż. Piotra Pałki na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Operacyjnych i Systemowych, w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI)
Uchwała (pdf, 343,43 kB)
161/2021 w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Andrzeja Stachurskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Operacyjnych i Systemowych, w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI)
Uchwała (pdf, 345,55 kB)
162/2021 w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Andrzeja Pacuta na stanowisku profesora w Zakładzie Sterowania Systemów, w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI)
Uchwała (pdf, 340,50 kB)
163/2021 w sprawie zatrudnienia dr. inż. Jakuba Wagnera na stanowisku adiunkta w Zakładzie Inżynierii Multimediów, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI)
Uchwała (pdf, 342,44 kB)
164/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Marcina Kołakowskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Radiokomunikacji i Radiolokacji, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI)
Uchwała (pdf, 347,38 kB)
165/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Grzegorza Gwardysa na stanowisku asystenta w Zakładzie Inżynierii Multimediów, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI)
Uchwała (pdf, 343,67 kB)
166/2021 w sprawie zatrudnienia dr. inż. Krystiana Radlaka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji, w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 330,29 kB)
167/2021 w sprawie zatrudnienia mgr Katarzyny Kamińskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa, w Instytucie Telekomunikacji (WEiTI)
Uchwała (pdf, 331,56 kB)
168/2021 w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej WEiTI
Uchwała (pdf, 323,88 kB)

Uchwały Rady z dn. 14.09.2021 r.

169/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji doktorskiej mgr. inż. Daniela Piętaka
Uchwała (pdf, 437,20 kB)
170/2021 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Danielowi Piętakowi
Uchwała (pdf, 373,23 kB)
171/2021 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Pawłowi Tarnowskiemu
Uchwała (pdf, 374,11 kB)
172/2021 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Grzegorzowi Zalewskiemu
Uchwała (pdf, 374,53 kB)
173/2021 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Agnieszce Jastrzębskiej
Uchwała (pdf, 472,43 kB)
174/2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Władysława Skarbka (WEiTI) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Xinowi Chang
Uchwała (pdf, 369,84 kB)
175/2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Khalida Saeeda (PB) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Kacprowi Sarnackiemu
Uchwała (pdf, 369,75 kB)
176/2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. inż. Wojciecha Mazurczyka, prof. uczelni (WEiTI) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Grzegorzowi Siewrukowi
Uchwała (pdf, 377,22 kB)
177/2021 w sprawie wyznaczenia dr. hab. inż. Piotra Bilskiego, prof. uczelni (WEiTI) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Albertowi Zagrajkowi
Uchwała (pdf, 374,83 kB)
178/2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Vitomira Djaja-Jośko
Uchwała (pdf, 402,55 kB)
179/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Vitomira Djaja-Jośko
Uchwała (pdf, 724,82 kB)
180/2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Siewruka
Uchwała (pdf, 470,53 kB)
181/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Grzegorzowi Siewrukowi
Uchwała (pdf, 444,12 kB)
182/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Grzegorzowi Siewrukowi
Uchwała (pdf, 422,60 kB)
183/2021 w sprawie powołania komisji z języka obcego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Grzegorzowi Siewrukowi
Uchwała (pdf, 422,55 kB)
184/2021 w sprawie wyznaczenia składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Mariuszowi Kamoli
Uchwała (pdf, 548,64 kB)
185/2021 w sprawie wyznaczenia składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Piotrowi Pałce
Uchwała (pdf, 546,31 kB)
186/2021 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Modrzejewskiego
Uchwała (pdf, 390,46 kB)
187/2021 w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego Technologicznego (d. WIP)
Uchwała (pdf, 378,02 kB)
188/2021 w sprawie zmianę warunków zatrudnienia dr. hab. inż. Michała Śmiałka poprzez zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni częściowo finansowanym ze środków projektu, w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (WE)
Uchwała (pdf, 362,24 kB)
189/2021 w sprawie zatrudnienia dr. inż. Piotra Krawca na stanowisku adiunkta w Instytucie Telekomunikacji (WEiTI)
Uchwała (pdf, 334,08 kB)
190/2021 w sprawie zmianę warunków zatrudnienia mgr. inż. Krzysztofa Marka poprzez zatrudnienie na stanowisku asystenta częściowo finansowanym ze środków projektu, w Instytucie Sterowania i Elektrotechniki Przemysłowej (WE)
Uchwała (pdf, 347,40 kB)
191/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Stanisława Kaźmierczaka na stanowisku asystenta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych (WMiNI)
Uchwała (pdf, 351,06 kB)
192/2021 w sprawie zmianę warunków zatrudnienia mgr. inż. Marka Wdowiaka poprzez zatrudnienie na stanowisku asystenta częściowo finansowanym ze środków projektu, w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (WE)
Uchwała (pdf, 359,02 kB)
193/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Kamila Dei na stanowisku asystenta w Zakładzie Grafiki Komputerowej, w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 349,09 kB)
194/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Eryka Warchulskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji, w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 348,60 kB)
195/2021 w sprawie ustalenia zasad oceny okresowej w obszarze działalności naukowej za okres do 2021 r.
Uchwała (pdf, 352,01 kB)
Uchwała (pdf, 618,56 kB)