Deklarowanie języka obcego po egzaminie B2

Spis artykułów

  1. Streszczenie
  2. Wymagania programowe
  3. Przed egzaminem B2
  4. Po egzaminie B2
  5. Oznaczenie poziomu języka

Deklarowanie języka obcego po zaliczeniu egzaminu B2

 

W przypadku zdania egzaminu B2 – lub jego uznania, przed zaliczeniem wymaganych 12 punktów ECTS z grupy języków obcych, brakujące punkty ECTS należy zaliczyć z innych języków lub z tego samego języka, ale z przedmiotów na wyższym poziomie zaawansowania.

Uwaga

Dla przykładu, przedstawimy dwa wybrane przypadki, chociaż możliwych przypadków i scenariuszy postępowania jest znacznie więcej.

Przypadek 1 -

Student zaliczył egzamin B2 bez udziału w lektoracie

Przypomnijmy, że egzamin B2 można zaliczyć już w pierwszym semestrze studiów, np.:

  • na podstawie certyfikatu wystawionego przez instytucję zewnętrzną
  • zapisując się na egzamin B2 organizowany na Uczelni (przez stronę SJO) 
  • przepisując w SJO ocenę z egzaminu zdanego na innym wydziale lub innej uczelni

 

Studenci, którzy uzyskali zaliczenie egzaminu B2 na pierwszym semestrze studiów, bez udziału w lektoracie z tego języka, zobowiązani są do zaliczenia, najlepiej w drugim semestrze studiów, 30 godzin zajęć lektoratu języka technicznego (w SJO jest to lektorat, który ma w nazwie LOT).

Przykładowo, deklarowanie lektoratu języka technicznego może wyglądać następująco:

Kod przedmiotu Punkty ECTS Punkty JO-E Nazwa przedmiotu Uwagi
6420-00H30-0SA-0132 2 Język angielski: Lektorat ogólnotechniczny LOT, poziom B2 - lektorat techniczny Analogicznie dla innych języków

Oczywiście, studenci zdający w pierwszym semestrze egzamin B2 z języka innego niż angielski powinni potem zaliczyć lektorat techniczny z języka egzaminacyjnego (czyli z tego języka, z którego zdali egzamin).

Uwaga

Po zaliczeniu egzaminu B2 bez udziału w lektoracie na Uczelni i zaliczeniu lektoratu języka technicznego, pozostałe brakujące punkty ECTS z grupy języków obcych powinny być zaliczone z lektoratów tematycznych lub z lektoratów innych języków, a to obejmuje przypadek 2.

 

Przypadek 2 -

Student zaliczył egzamin B2 przed uzyskaniem 12 punktów ECTS z grupy języków obcych

W przypadku zaliczenia egzaminu B2 przed uzyskaniem 12 punktów ECTS z grupy języków obcych, pozostałe punkty ECTS można i trzeba wykorzystać na lektoraty tematyczne tego samego języka, lub lektorat innego języka obcego, z oferty SJO.

Przykładowo, deklarowanie lektoratów tematycznych może wyglądać następująco:

Kod przedmiotu Punkty ECTS Punkty JO-E Nazwa przedmiotu Uwagi
6420-00H30-0SA-0237 2 Język angielski - Co każdy inżynier wiedzieć powinien, poziom C1 - lektorat tematyczny Analogicznie dla innych języków
6420-00H30-0SA-0222 2 Język angielski - Skandynawska innowacyjność - konwersacje z elementami języka technicznego, poziom C1 - lektorat tematyczny Analogicznie dla innych języków
... ... ... ... ...

Przykładowo, deklarowanie innego języka obcego może wyglądać następująco:

Kod przedmiotu Punkty ECTS Punkty JO-E Nazwa przedmiotu Uwagi
6420-01H30-0SF-0001 2 Język francuski, poziom A1 Analogicznie dla innych języków
6420-02H30-0SF-0001 2 Język francuski, poziom A1 Analogicznie dla innych języków
... ... ... ... ...

Uwaga

Wszystkie lektoraty po egzaminie B2 należy deklarować wyłącznie w systemie SJO, a stamtąd te deklaracje są automatycznie przenoszone do systemu USOS.