Wymagania programowe w zakresie języków obcych

Spis artykułów

  1. Streszczenie
  2. Wymagania programowe
  3. Przed egzaminem B2
  4. Po egzaminie B2
  5. Oznaczenie poziomu języka

Wymagania programowe

 

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim, wymagania programowe w zakresie języków obcych są następujące.

Stosuje się przy tym następujące rozwiązania organizacyjne.

  • zajęcia przed egzaminem są prowadzone w grupach zajęciowych o poziomie zaawansowania B1 lub B2,
  • zgodnie z modelowym planem studiów, nauka języka obcego odbywa się na semestrach 2, 3 i 4 (po 4 punkty ECTS semestralnie) i kończy się egzaminem na poziomie B2,
  • zalecany jest język angielski, choć można wybrać inny język.

Uwaga

Studenci grup niezaawansowanych (wstępny poziom B1) zdają zwykle egzamin B2 po czwartym semestrze studiów (czyli po trzech semestrach zajęć z języka obcego na Uczelni), natomiast studenci grup zaawansowanych (wstępny poziom B2) zdają egzamin po trzecim semestrze studiów (czyli po dwóch semestrach zajęć z języka obcego na Uczelni).

Studenci mogą ubiegać się o uznanie egzaminu z języka obcego na podstawie posiadanych certyfikatów, wystawionych przez zewnętrzne komisje egzaminacyjne. Istnieje też możliwość zdania egzaminu B2 na Uczelni bez uprzedniego uczęszczania na zajęcia z danego języka.

W przypadku zdania egzaminu B2, lub jego uznania, przed zaliczeniem wymaganych 12 punktów ECTS z grupy języków obcych, brakujące punkty ECTS należy zaliczyć z innych języków lub z tego samego języka, ale z przedmiotów na wyższym poziomie zaawansowania.