Inżynieria biomedyczna (do roku 2019/2020) [ 2°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2021)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2020)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2020)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2021L)

 

Kierunek: Inżynieria biomedyczna – plan modelowy

 

W tabeli 1 przedstawiono plan modelowy ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia  na kierunku  Inżynieria biomedyczna, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe. Ten plan modelowy dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub w latach wcześniejszych.

 

Tabela 1. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku  Inżynieria biomedyczna 

semestr: 1 2 3 4
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne     0  
Język obcy – egzamin        0
Przedmioty ekonomiczno – społeczne     3 3
Przedmioty techniczne
w tym:
30 28 19 5
  Przedmioty podstawowe kierunku 30      
  Przedmioty zaawansowane obowiązkowe kierunku   12 6  
  Przedmioty zaawansowane obieralne kierunku   8 4  
  Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze   8 9 5
Dyplomowanie
w tym:
  2 8 22
  Pracownia problemowa magisterska   2    
  Pracownia dyplomowa magisterska     6  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1     2  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2       2
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej       20
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej       0
suma: 30 30 30 30

 

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.