Inżynieria biomedyczna (od roku 2020/2021) [ 2°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2021)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2020)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2020)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2021L)

 

Kierunek: Inżynieria biomedyczna – plan modelowy

 

W kolejnych tabelach przedstawiono plany modelowe, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów technicznych, na poszczególnych specjalnościach na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe. Te plany modelowe dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 lub w latach późniejszych.

 

Przedstawiono plany modelowe dla dwóch następujących specjalności.

 1. Aparatura medyczna
 2. Informatyka biomedyczna

 

Specjalność:   Aparatura medyczna  (AME)

Tabela 1.   Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności 
Aparatura medyczna 

semestr: 1 2 3 4
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS
Język obcy – egzamin  0      
Przedmioty ekonomiczno – społeczne
w tym:
  (1) 2 2
  Ochrona własności intelektualnej   1    
Przedmioty techniczne
w tym:
30 27 26 6
  Przedmioty podstawowe specjalności 30      
  Przedmioty zaawansowane obowiązkowe kierunku
w tym:
  (12) (8)  
  Matematyka dyskretna   4    
  Systemy informacyjne w medycynie   4    
  Przetwarzanie sygnałów biomedycznych   4    
  Systemy telemedyczne     4  
  Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych     4  
  Przedmioty zaawansowane obowiązkowe specjalności
w tym:
  (8) (10) (2)
  Radioterapia   4    
  Układy i systemy elektromedyczne   4    
  Wybrane działy matematyki     4  
  Fizyka współczesna     4  
  Techniczne i prawne aspekty inżynierii biomedycznej     2  
  Bioprzepływy       2
  Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności   7 8 4
Dyplomowanie
w tym:
  2 8 22
  Pracownia dyplomowa magisterska (tutorska)   2 2 2
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej       20
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej       0
suma: 30 30 30 30

 

Specjalność:   Informatyka biomedyczna  (IBM)

Tabela 2.   Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności 
Informatyka biomedyczna 

semestr: 1 2 3 4
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS
Język obcy – egzamin  0      
Przedmioty ekonomiczno – społeczne
w tym:
  (2)   3
  Przedsiębiorczość   2    
Przedmioty techniczne
w tym:
30 26 24 5
  Przedmioty podstawowe specjalności 30      
  Przedmioty zaawansowane obowiązkowe kierunku
w tym:
  (12) (8)  
  Matematyka dyskretna   4    
  Systemy informacyjne w medycynie   4    
  Przetwarzanie sygnałów biomedycznych   4    
  Systemy telemedyczne     4  
  Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych     4  
  Przedmioty zaawansowane obowiązkowe specjalności
w tym:
  (10) (7)  
  Biostatystyka   4    
  Komputerowe wspomaganie obrazowej diagnostyki medycznej   3    
  Programowanie wbudowane w urządzeniach medycznych   3    
  Uczenie maszynowe w bioinformatyce     4  
  Analiza medycznych obrazowych danych dynamicznych     3  
  Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności   4 4 3
  Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze     5 2
Dyplomowanie
w tym:
  2 6 22
  Pracownia problemowa magisterska   2    
  Pracownia dyplomowa magisterska     6  
  Seminarium dyplomowe magisterskie       2
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej       20
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej       0
suma: 30 30 30 30

  

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.