Godziny przyjęć Prodziekana ds. Nauczania - zmiany

Informujemy o zmianach godzin przyjęć Prodziekana ds. Nauczania:

  • w poniedziałek 27 listopada przyjęcia są odwołane,
  • przyjęcia w środę 29 listopada zostają przełożone na wcześniejszą godzinę, tj. 11:00-12:00.