Aktualności

Konkurs RIMA (Robotyka - Inspection & Maintenance) na projekty z obszaru robotyki

RIMA - Robotics for Inspection and Maintenance

Łukasiewicz-PIAP zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym
możliwości otrzymania dofinansowania na projekty z obszaru robotyki
w zastosowaniach nadzoru nad infrastrukturą i pokrewnych dziedzin.
W ramach konkursu można pozyskać do 150 tys. euro.
Webinarium odbędzie się 18 lutego 2021 r., w godz. 14:00-15:00.

Udział w webinarium jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji». 

  
RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance) to czteroletni projekt, który poprzez utworzenie
sieci 13 centrów innowacji cyfrowych (Digital Innovation Hubs – DIH) i stowarzyszeń branżowych
ma na celu wspieranie wdrażania robotyki w sektorze gospodarki I&M oraz pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w opracowaniu nowatorskich rozwiązań dla różnych sektorów przemysłu. 
RIMA jest finansowana z inicjatywy Unii Europejskiej Horizon2020.

W ramach konkursu sieć RIMA rozdysponuje łącznie 8 mln euro na wsparcie europejskich firm
w rozwoju i demonstracji nowych technologii z zakresu robotyki (i dronów) w inspekcji i utrzymaniu ruchu.

RIMA będzie wspierać eksperymenty innowacyjne w dziedzinie robotyki, które obejmują rozwój, testowanie i walidację technicznej i ekonomicznej wykonalności prototypu systemu robotycznego,
który zostanie zademonstrowany w środowisku operacyjnym.

Więcej informacji na temat konkursu jest dostępnych na stronie RIMA».