Aktualności

Konkurs prac dyplomowych inżynierskich pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE 2021!

Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021!

Zapraszamy absolwentki/ów studiów pierwszego stopnia kierunków: 

Automatyka i Robotyka, Elektronika, Informatyka, Inżynieria biomedyczna i Telekomunikacja do wzięcia udziału w tegorocznym

Konkursie na najlepszą pracę dyplomową inżynierską obronioną
w semestrze letnim 2020 oraz zimowym 2021 
(szczegółowe daty podane są w Regulaminach Konkursu).

To już 4. edycja IEEE THESIS CONTEST – konkursu organizowanego we współpracy i pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE.

Celem Konkursu jest wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei IEEE oraz współpraca środowiska naukowego, przemysłu i IEEE.

Laureaci Konkursu otrzymają Dyplom IEEE – najcenniejszą nagrodę, która jest wyrazem najwyższego uznania, symbolem współpracy Uczelnia-Biznes-IEEE i zaangażowania w ten projekt wielu nauczycieli akademickich, pracowników firm oraz wolontariuszy PS IEEE.

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji Fundatorami nagród rzeczowych o wartości
500 i 200 zł są firmy: Intel, Netcompany, Roche, Samsung, QWED oraz Billon, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Konkursowej.
 

Firma Billon, Partner Techniczny, ufundowała nagrody dla wszystkich Laureatów w postaci publikacji dyplomów przez 15 lat w ramach usługi Dyplomy na Blockchain by Billon. To innowacyjne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu technologii blockchain, pozwala na publikację dokumentów akademickich
z wiarygodnością źródła ich pochodzenia, przechowywanie z gwarancją niezmienności
oraz zabezpieczenie przeciwko podrabianiu i fałszowaniu dyplomów.

Warunki udziału:

Konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe inżynierskie ocenione przez opiekunów
oraz recenzentów na ocenę bardzo dobrą (5,0).

Pracę dyplomową (w formacie PDF wraz z dodatkowymi plikami stanowiącymi jej część)
oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 30 kwietnia 2021 do godz. 12:00 
na adres mailowy Koordynatora kierunku podany w Regulaminie:

W temacie wiadomości należy umieścić następujący zwrot: „Konkurs prac dyplomowych IEEE”.

Formularze zgłoszeniowe:

Serdecznie zapraszamy „świeżo upieczonych” Inżynierów (Studentki i Studentów) do wzięcia udziału w tym prestiżowym Konkursie!

Wyniki Konkursu poznamy najpóźniej z początkiem czerwca!
  

Szczegółowych informacji udziela dr hab. inż. Kajetana Marta Snopek: kajetana.snopek@pw.edu.pl