Aktualności

Nabór do konkursu SzIR-PN

Wystartował nabór do konkursu SzIR-PN, skierowanego do studentów.

Celem konkursu SzIR-PN jest popularyzacja badań w zakresie wykorzystania metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do rozwiązywania problemów z dziedziny wizji komputerowej wymagających umiejętności rozumowania abstrakcyjnego, tworzenia analogii oraz odkrywania reguł. Zadaniem konkursowym jest rozwiązywanie tzw. matryc Ravena, stanowiących jeden z popularnych rodzajów zadań z testów na inteligencję (IQ).

Więcej informacji: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/SzIR-PN