Aktualności

Zgłoszenia do konkursu CyberLab-4

Zapraszamy do udziału w konkursie CyberLab-4, którego celem jest wsparcie finansowe utworzenia nowej oraz rozwoju obecnej infrastruktury badawczej, umożliwiającej prowadzenie badań na najwyższym poziomie, zwiększających rozpoznawalność Politechniki Warszawskiej na arenie krajowej i międzynarodowej, a także osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w programie IDUB, do których w szczególności należą:

  • zwiększenie aktywności naukowej pracowników i doktorantów Uczelni;
  • publikacje artykułów w czasopismach naukowych z górnego decyla wg CiteScore bazy Scopus, zgodnie z listą opublikowaną w komunikacie informującym o ogłoszeniu konkursu lub za min. 140 punktów lub recenzowanych publikacjach konferencyjnych za 200 pkt. z aktualnej listy MNiSW;
  • zwiększenie międzynarodowej wymiany naukowej i współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi.

Zakres oraz tematyka proponowanego projektu, na który wnioskowane jest dofinansowanie w ramach konkursu, powinna dotyczyć badań z zakresu cyberbezpieczeństwa i analizy danych lub zagadnień pokrewnych, wpisujących się w obszar działalności Priorytetowego Obszaru Badawczego „Cyberbezpieczeństwo i analiza danych”, zwanego dalej „POB Cyber&DS”.

Efekt projektu powinien umożliwiać wykonywanie przełomowych badań z zakresu dziedziny cyberbezpieczeństwa, analizy danych lub zagadnień pokrewnych, wpisujących się w obszar działalności POB Cyber&DS.

Dofinansowanie z programu IDUB jednego projektu nie może być mniejsze niż 100.000 zł i większe niż 350.000 zł. Podane kwoty są kwotami brutto.

Całkowity budżet projektu powinien zawierać obligatoryjny wkład własny jednostki w wysokości co najmniej 30% całkowitej wartości zakupionej aparatury/oprogramowania.

Wnioskodawcą/kierownikiem projektu może być pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny ze stopniem doktora, zatrudniony w PW jako podstawowym miejscu pracy.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, który należy złożyć za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.badawcza.pw.edu.pl. Termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 15 marca 2024 r. o godzinie
23:59.

Szczegółowe informacje tutaj.