Aktualności

Znamy wyniki konkursów na granty badawcze, ogłoszonych przez Centra Badawcze POB

Podstawowym celem grantów badawczych jest wspieranie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Temu służyć ma integracja badań w 7 priorytetowych obszarach badawczych (POB) i powołanie sieci Centrów Badawczych POB.

W kwietniu i maju br. Centra Badawcze POB ogłosiły pierwsze konkursy na granty badawcze,
które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej. Łącznie złożono
260 wniosków, których kierownicy wywodzą się z 15 Wydziałów i Cezamatu:

 • BIOTECHMED-1 (POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna): 54 wnioski
 • Technologie Materiałowe-1 (POB Technologie materiałowe): 66 wniosków
 • ENERGYTECH-1 (POB Konwersja i magazynowanie energii): 54 wnioski
 • FOTECH-1  (POB Technologie fotoniczne): 22 wnioski
 • FWEiTE-1  (POB Fizyka Wysokich energii i techniki eksperymentu): 11 wniosków
 • SzIR-1 (POB Sztuczna inteligencja i robotyka): 23 wnioski
 • CyberiADa-1 (POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych): 30 wniosków

  

Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych uzyskali finansowanie wniosków złożonych w następujących konkursach:

BIOTECHMED-1: 

 • dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni, Automatyczna analiza aktywności akustycznej przewodu pokarmowego, 100 000,00 zł.

Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna skierowała
do finansowania 17 projektów.

  
FOTECH-1:

 • dr hab. inż. Mateusz Śmietana, prof. uczelni, S2EC - integracja technik optycznych i elektrochemicznych w kierunku pomiarów biochemicznych o wysokiej czułości i selektywności, 149 500,00 zł;
 • prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański, Kształtowanie właściwości optycznych metamateriałów planarnych pod kątem uzyskiwania struktur fotonicznych o nowych funkcjonalnościach, 130 000,00 zł;
 • dr hab. inż. Tomasz Osuch, Światłowodowe siatki Bragga we włóknach o dużej powierzchni modu (LMA) do zastosowań w technice laserów włóknowych oraz w sensoryce,150 075,00 zł;
 • dr inż. Anna Jusza, W poszukiwaniu żółtego promieniowania laserowego - domieszkowane dysprozem materiały aktywne do zastosowań w laserach na zakres widzialny, 150 000,00 zł;
 • dr inż. Stanisław Stopiński, Układy fotoniki scalonej dla systemów żyroskopów optycznych nowej generacji, 149 994,50 zł;
 • dr hab. inż. Paweł Kopyt, Opracowanie efektywnych metod dostarczania energii pola elektromagnetycznego do wnęki otwartego rezonatora Fabry-Perot pracującego w paśmie terahercowym, 150 000,00 zł

Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Technologie fotoniczne skierowała do finansowania
15 projektów.

   
Technologie Materiałowe - 1:

 • Prof. Mateusz Śmietana, Efekty opto-elektrochemiczne w cienkich tlenkach przewodzących na potrzeby zastosowań sensorycznych, 197 800,00 zł;
 • Prof. Robert Mroczyński, Grafen jako wskaźnik warunków technologii warstw dielektrycznych
  na podłożach półprzewodnikowych, 198 858,00 zł.

Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Technologie materiałowe skierowała do finansowania
25 projektów.

  
FWEiTE-1:

 • dr inż. Robert Kurjata, Nowoczesna elektronika oraz algorytmy przetwarzania sygnałów i kompresji danych dla eksperymentów fizyki wysokich energii, 552 300 zł;
 • dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni, e-PIN Eksperci z PW dla Projektów Inżynieryjno-Naukowych w NICA, 780 800 zł.

Rada Naukowa Centrum Badawczego POB  Fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu skierowała do finansowania 6 projektów.  

   
CYBERIADA-1:

 • prof. dr hab. inż. Michał Pióro, Obrona infrastruktury sieci teleinformatycznych przed ukierunkowanymi atakami niszczącymi – model optymalizacyjny, 200 000,00 zł;
 • dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, prof. uczelni, Wpływ ewolucji protokołów sieciowych w czasie na ich podatność na ukrywanie informacji, 64 686,07 zł;
 • mgr inż. Wiktor Kuśmirek, Analiza danych sekwencjonowania DNA trzeciej generacji ze szczególnym uwzględnieniem jakości odczytanych symboli, 90 850,00 zł;
 • dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni, Wydajny asembler de-novo dla map optycznych oraz odczytów z sekwenatorów drugiej i trzeciej generacji, 117 300,00 zł;
 • dr inż. Sławomir Kukliński, Zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych, 351 900,00 zł.

Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych skierowała 
do finansowania 11 projektów.

   
SzIR-1:

 • dr hab. inż. Tomasz Trzciński, Binarne reprezentacje danych i ich wykorzystanie w uczeniu ciągłym, 225 500,00 zł;
 • dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz, Patrz i ucz się: Zdobywanie umiejętności przez robota-kompana na podstawie demonstracji zadania, 838 350,00 zł;
 • dr hab. inż. Robert Nowak, Konwersja sygnału elektrycznego na sekwencję symboli używając okna
  o zmiennej szerokości i algorytmów klasyfikacji, 146 300,00 zł; 
 • dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla, Konwergencja Sztucznej Inteligencji i Zarządzania Siecią
  w sieciach 6G, 132 250,00 zł;
 • dr Jacek Komorowski, Metody wyznaczania globalnych deskryptorów do celów rozpoznawania miejsc
  na podstawie danych z wielomodalnego zestawu sensorów, 178 537,50 zł.

Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Sztuczna inteligencja i robotyka skierowała do finansowania 11 projektów

  

Kompleksowe podsumowanie projektów dostępne jest na stronie»