Aktualności

Demonstrator radaru szumowego krótkiego zasięgu SZURAD z nagrodą w konkursie „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności”

Zdjęcie radaru zamontowanego na przyczepie

    
W tegorocznej edycji Konkursu organizowanego przez portal-mundurowy.pl, II miejsce (ex aequo) zajął projekt naukowców
z Politechniki Warszawskiej. 

Do Konkursu 2021 zgłoszono 42 rozwiązania związane z bezpieczeństwem
i obronnością, na różnych etapach zaawansowania technologicznego, opisane w katalogu „Innowacje – Wdrożenia – Bezpieczeństwo – Obronność” 2021. Spośród zgłoszonych projektów 24 osiągnęły,
po przetestowaniu i sprawdzeniu w warunkach rzeczywistych, najwyższy – dziewiąty poziom gotowości technologii lub zostały wdrożone do produkcji. 

Demonstrator z PW jest odpowiedzią na znany w radiolokacji problem – wykrycie radaru przez przeciwnika i określenie jego przeznaczenia. Wykorzystana przez naszych naukowców technologia radaru szumowego nadaje serie impulsów o pseudolosowym wypełnieniu i obwiedni przy relatywnie niskiej mocy szczytowej i długim czasie ich trwania.

(...) Urządzenie zaprojektowano z myślą o wykrywaniu obiektów poruszających się z dużą prędkością,
co sprawia, że może służyć do obrony przed pociskami rakietowymi bądź ich naprowadzania (...) – wyjaśnia kierownik projektu, dr inż. Łukasz Maślikowski z Wydziału EiTI PW. Opracowany prototyp, zaprojektowany do pracy w pasmie L, jest jednym z najbardziej rozwiniętych technologicznie radarów szumowych na świecie. (...) Jest sto razy mniej wykrywalny (...) – podkreśla zastępca dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa, prof. dr hab. Krzysztof Kulpa 
Wydziału EiTI PW. Dodatkowymi zaletami demonstratora są niewielki pobór mocy i małe gabaryty, zwiększające mobilność. Docelowo system może zostać w łatwy sposób zintegrowany z dowolną siecią telekomunikacyjną, zapewniającą zdalne sterowanie oraz transmisję wyników obserwacji radarowej.

Radar zamontowany jest na przyczepie dostosowanej do samochodu osobowego. Posiada kabinę antenową podnoszoną siłownikiem elektrycznym. Układ mechaniczny umożliwia sektorowe skanowanie mechaniczne anteny w kierunku azymutalnym. Osobną jednostką jest serwer obliczeniowy połączony z platformą liniami światłowodowymi. System zasilany jest jednofazowym napięciem sieciowym.

Demonstrator powstał w ramach projektu Radar szumowy krótkiego zasięgu z elektronicznie sterowaną wiązką do wykrywania i śledzenia pocisków rakietowych – SZURAD, realizowanego w latach 2016-2020 przez Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej z finansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   
I miejsce w ubiegłorocznym Konkursie otrzymał System pasywnej lokalizacji (SPL) PET/PCL, dofinansowany przez NCBR. Jest to wspólne dzieło Politechniki Warszawskiej, PIT-RADWAR SA
oraz AM Technologies SA. System zapewnia obserwację przestrzeni powietrznej oraz rozpoznanie niezależnie od pracy radarów aktywnych. Jest  niewykrywalny dla wrogich systemów rozpoznania. Nie ma obecnie  na świecie systemu pasywnego, który łączy informację z dwóch podsystemów PCL
i PET. Został stworzony z myślą o zastosowaniu SPL w systemie obrony przeciwlotniczej Wisła i Narew.

W edycji Konkursu 2020, na 48 zgłoszonych i opisanych projektów, aż 26 osiągnęło IX poziom gotowości technologii lub wdrożono je do sprzedaży. 

   
Konkurs Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności za 2021 i 2020 objęty był patronatem honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Więcej informacji na stronie portal-mundurowy.pl».

     

(Źródło: https://portal-mundurowy.pl/)