Nagrody Prezesa Rady Ministrów dla dwóch naukowców z WEiTI

Już po raz 30. Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, a także nagrody dla autorów wyróżniających się rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

W gronie laureatów prestiżowego wyróżnienia za ubiegły rok znaleźli się dwaj naukowcy z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

  • Dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, Profesor Uczelni, został nagrodzony „za nowatorskie sposoby przeciwdziałania cyberzagrożeniom w sieciach teleinformatycznych. Za badania nad ukrytymi kanałami sieciowymi, w szczególności nad nowymi technikami ukrywania informacji, ich wykorzystaniem przez atakujących, nad sposobami ich wykrywania oraz opracowanie nowatorskich sposobów przeciwdziałania cyberzagrożeniom w sieciach teleinformatycznych.”
  • Dr inż. Maksym Figat (autor pracy doktorskiej pt. Automatic generation of robotic system controllers based on a specification) otrzymał nagrodę za „sparametryzowany meta-model opisujący ogólny system robotyczny, uwzgledniający jego strukturę oraz sposób działania. Rozwiązanie interdyscyplinarnego problemu z pogranicza informatyki, robotyki i automatyki poprzez opracowanie metody automatycznego generowania sterowników systemu robotycznego, wyniki uogólniono i zuniwersalizowano rozwiązanie.

Nagrody są przyznawane od 1994 roku. W tym roku uhonorowano 44 osoby i jeden zespół badawczy, reprezentujących 26 instytucji.

Pełna lista nagrodzonych dostępna jest tutaj. 

Serdecznie gratulujemy!