Aktualności

Kolejny etap rekrutacji do projektu „Szkoła Orłów na PW”!

Zachęcamy studentów kończących I rok studiów 1. stopnia
do przystąpienia do elitarnego programu Szkoła Orłów na PW.
Jednym z celów tego projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia
dla najlepszych studentów, na podstawie wyników uzyskanych
na 1. roku studiów.

Uczestnik projektu pod kierunkiem Tutora realizuje konkretne zadanie badawcze o charakterze naukowym. W trakcie trwania projektu, czyli do 31 lipca 2022 r. uczestnik ma zapewnione comiesięczne (z wyłączeniem wakacji letnich) wsparcie stypendialne w wysokości 1370,70 zł
oraz jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto.

Jeśli więc:

  • jesteś studentką/studentem po 1. roku studiów 1. stopnia,
  • średnia ważona Twoich ocen uzyskanych na 1. roku wynosi co najmniej 4.2,

to:

  • wypełnij formularz rekrutacyjny,
  • uzyskaj z Dziekanatu potwierdzenie uzyskanej średniej ocen na 1. roku studiów,
  • poproś wybranego wykładowcę o wystawienie i podpisanie opinii.

  
Prześlij skany powyższych dokumentów do kierownik Projektu na WEiTI, dr hab. inż. Kajetany Marty Snopek na adres: K.Snopek@ire.pw.edu.pl, do 18 września 2020, do godz. 16.00.

Jeżeli dodatkowo jesteś finalistą olimpiady przedmiotowej, to zaznacz to KONIECZNIE w formularzu rekrutacyjnym.

  

Czekamy na Twoje zgłoszenie!