Aktualności

Nauka zdalna na Politechnice Warszawskiej

Zgodnie z decyzją Rektora nr 334/2021 z 8 grudnia 2021 roku, od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku wszystkie zajęcia na Politechnice Warszawskiej odbywają się w trybie zdalnym.

Więcej informacji: https://www.pw.edu.pl/Funkcjonowanie-PW-w-czasie-pandemii