Aktualności

28 maja 2021 r. - jubileusz Profesora Jana Eberta!

Portret prof. Jana Eberta

   

   

      
   

Szanownemu Jubilatowi, Profesorowi Janowi Ebertowi

składamy najserdeczniejsze życzenia

z okazji 90. rocznicy urodzin!

    

Szeregu kolejnych lat w zdrowiu, pogody ducha i wielu codziennych radości 

życzy

Społeczność Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
   

   

Jan Tadeusz Ebert urodził się w Warszawie w 1931 roku. Jest inżynierem elektronikiem, profesorem nadzwyczajnym i wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Przez cały okres zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej (ponad 50 lat) był ściśle związany z Wydziałem – o kolejnych nazwach – Łączności, Elektroniki, a obecnie Elektroniki i Technik Informacyjnych, biorąc żywy udział w pracy dla środowiska akademickiego.

Dyplom inżyniera elektronika uzyskał w 1953 roku, a magistra inżyniera w 1956 roku. Stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych otrzymał w 1963. W 1982 roku otrzymał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego. Dyrektor Instytutu Radioelektroniki w latach 1975-1980, 
a w 1984 roku został wybrany na dziekana Wydziału Elektroniki, którą to funkcję pełnił przez 2 kadencje (do 1990 roku), inicjując reformę kształcenia na Wydziale.

Pan Profesor jest zasłużonym członkiem wielu organizacji badawczych i społecznych, był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne – otrzymał 6 nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, nagrodę Ministra Obrony Narodowej oraz wiele nagród Rektora Politechniki Warszawskiej. 
   

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym biogramem Profesora».

   

(Źródło zdjęcia: https://bohateron.pl/powstancy/)