Aktualności

PhotonHub Europe pomoże we wdrażaniu technologii fotonicznych w przemyśle europejskim

PhotonHub-Europe_laboratorium

PhotonHub Europe, nowe ogólnoeuropejskie centrum innowacji cyfrowych w dziedzinie fotoniki, otrzymało 19 mln euro dofinansowania
z unijnego programu Horyzont 2020. Centrum będzie wspierało rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Politechnika Warszawska jest jednym z partnerów naukowych PhotonHub Europe. W projekcie uczestniczą trzy wydziały zrzeszone w Centrum Badawczym Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie fotoniczne: Wydział Mechatroniki (koordynator PhotonHub Europe w PW), Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Fizyki.

Ze względu na duży potencjał Technologie fotoniczne uznano za jeden z siedmiu Priorytetowych Obszarów Badawczych intensywnie rozwijanych w Politechnice Warszawskiej w ramach projektu Uczelnia Badawcza. Dzięki zintegrowanym pracom naukowym i wdrożeniowym w zakresie fotoniki wydziałów Mechatroniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Fizyki, na forum krajowym
i międzynarodowym, Politechnika Warszawska ma szansę stać się jednym z najważniejszych partnerów wsparcia technologicznego w projekcie PhotonHub Europe.

  
Aby przyspieszyć wdrażanie technologii fotonicznych przez przemysł europejski, PhotonHub utworzy centrum innowacji fotonicznych. Jako kompleksowe rozwiązanie połączy ono wszystkie najlepsze
w swojej klasie technologie fotoniczne, obiekty, a także wiedzę i doświadczenie 53 najlepszych centrów kompetencji - partnerów projektu - z całej Europy. Centrum będzie dostępne dla każdej europejskiej firmy, chcącej wprowadzać innowacje z dziedziny fotoniki. 

PhotonHub Europe rozpocznie działalność na początku 2021 r. i będzie prowadził ciągły, otwarty nabór dla firm ubiegających się o wsparcie centrum. Dzięki szybszemu i inteligentniejszemu wdrażaniu technologii opartych na fotonice, pomoże europejskim firmom z sektora MŚP oraz spółkom o średniej kapitalizacji stać się wysoce konkurencyjnymi cyfrowymi przedsiębiorstwami. Do 2025 r. centrum ma zamiar stworzyć ponad 1000 zaawansowanych technologicznie miejsc pracy na terenie UE oraz wygenerować prawie 1 mld euro w formie przychodów i zwiększenia wartości funduszy venture capital.

W rezultacie PhotonHub zapewni firmom, w szczególności z sektora MŚP i przedsiębiorstwom
o średniej kapitalizacji, które jeszcze nie użytkowały lub dopiero zaczęły korzystać z technologii fotonicznych, szeroki zakres usług obejmujący:

  • wsparcie w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji;
  • wsparcie innowacji sprawdź zanim zainwestujesz;
  • wsparcie w znalezieniu inwestycji.

   
PhotonHub Europe jest efektem ponad 15-letniej współpracy wielu organizacji w ramach wcześniejszych projektów w Europie. Aktywnie uczestniczyła w nich również Politechnika Warszawska. W tym czasie współkoordynatorem projektów w zakresie mikrooptyki NEMO i projektu ACTMOST, a następnie członkiem rady koordynacyjnej na poziomie europejskim i koordynatorem
w PW projektów zintegrowanych ACTPHAST (7PR) oraz ACTPHAST4.0ACTPHAST4R (H2020) była prof. Małgorzata Kujawińska z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki.

  
Więcej informacji o projekcie na stronie PW»

  

(Źródło: fot. PhotonHub Europe)