Aktualności

Seminarium z udziałem ekspertów, poświęcone ofercie badawczej jednostek Politechniki Warszawskiej - 6 lutego 2020 r.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zaprasza na seminarium poświęcone ofercie badawczej jednostek Politechniki Warszawskiej.

   

Termin: 6 lutego 2020 r. godz. 17:00
  
Miejsce: sala 4.01 (IV piętro), CZIiTT PW, ul. Rektorska 4
  
Zapisy: http://bit.ly/OfertaBadawczaPW

   

Najważniejszym punktem seminarium będzie panel dyskusyjny z udziałem ekspertów reprezentujących jednostki PW. Wnioski z dyskusji posłużą do opracowania narzędzi potrzebnych
do mapowania oferty badawczej PW i przygotowania katalogu poświęconego jednostkom PW.

Agenda:

  • Jak nie zmarnować szansy? Współpraca nauki z m.st. Warszawa – Paweł Huras, CZIiTT PW
  • Co Miasto wie o warszawskich jednostkach naukowych? Omówienie katalogu promocyjnego
    – dr Katarzyna Modrzejewska, CZIiTT PW
  • Czy jest potrzebna oferta badawcza jednostek PW? Jak komunikować ofertę badawczą jednostek PW? 
    – Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów reprezentujących jednostki PW 

   

Swój udział w panelu dyskusyjnym potwierdzili dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni
z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Urszula Okulska-Deblessem kierownik Biura
ds. Promocji i Informacji PW oraz Paweł Zych z Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badania dot. współpracy na linii nauka
– administracja miejska, które zostało przeprowadzone przez Dział Badań i Analiz CZIiTT na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy.

Omówiony zostanie także katalog prezentujący wiodące jednostki naukowe z Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Z katalogiem promującym jednostki z Obszaru Metropolitalnego Warszawy przygotowanym przez DBA CZIiTT można zapoznać się pod linkiem»