Aktualności

Techmastrateg III - ASTACUS

Techmat_strateg

Projekt, którego liderem jest Politechnika Warszawska:Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji (akronim: ASTACUS), uzyskał finansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w programie TECHMATSTRATEG III,w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowychNowoczesne technologie materiałowe. 

Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych, których rezultatem będzie powstanie ultraczułego i mobilnego urządzenia pozwalającego na jednoczesną i szybką detekcję,
co najmniej 8 różnych metali ciężkich w wodzie z wykorzystaniem pomiarów elektrochemicznych
i optycznych.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Marcin Olszewski z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków Wydziału Chemicznego PW, zaś kierownikiem ze strony Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (partnera projektu) jest dr hab. inż. Mateusz Śmietana, profesor uczelni.

Całkowita wartość projektu to 18 458 913,97 PLN. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2021 r.
w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, Siecią Badawczą Łukasiewicz
- Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki oraz Pro Science Sp. z o.o. 

Poster informacyjny