Badania i nauka

Finał projektu RING coraz bliżej!

Zbliża się zakończenie projektu RING, którego celem jest opracowanie innowacyjnego w skali krajowej systemu do rozpoznawania niekooperujących obiektów NCTR w oparciu o nowatorskie obrazowanie radarowe 3D ISAR. Politechnika Warszawska jest partnerem projektu, a Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych pełni rolę jednostki wiodącej z ramienia PW.

Istotą tego projektu jest opracowanie systemu do tworzenia zobrazowań radarowych 3D ISAR opartego na wykorzystaniu radaru interferometrycznego wyposażonego w minimum dwa kanały odbiorcze oraz powiązanej architektury i algorytmów identyfikacji obiektów. Opracowywana technologia znajdzie zastosowanie do rozpoznawania celów naziemnych (samochody, czołgi), morskich (okręty różnych typów, statki, motorówki i inne) i powietrznych (myśliwce, bombowce, bezzałogowe statki powietrzne, samoloty cywilne). Dokładną identyfikację obiektu można będzie wykorzystać do identyfikacji, klasyfikacji oraz określenia priorytetu zwalczania wykrytego celu. Przykładowo, umożliwi zdobycie kluczowych informacji, takich, które posłużą do zdecydowania, czy wykryty cel można potraktować jako samolot atakujący, określić, czy jest to myśliwiec czy bombowiec (z dokładną identyfikacją oznakowania), jeśli jest uzbrojony (w przypadku przymocowanych zewnętrznie pocisków lub bomb), itp.

Proponowaną technologię można również wykorzystać w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, aby usprawnić kontrolę i nadzór morski i graniczny w rejonach, gdzie ważne jest rozpoznawanie i klasyfikacja wykrytych obiektów. Przykłady obejmują ochronę portów, lotnisk, statków i innej infrastruktury krytycznej, kontrolę wybrzeża, monitorowanie imigracji i wsparcie działań prewencyjnych w tym zakresie, w tym nadzór morski, lotniczy i z kosmosu z różnych rodzajów platform (naziemnych, morskich, powietrznych i kosmicznych). We wszystkich wyżej wymienionych zastosowaniach istnieje potrzeba rozpoznania potencjalnego zagrożenia prezentowanego przez obiekt, a w szczególności obiekt niekooperujący. Można je znacząco wzmocnić, stosując techniki rozpoznawania oparte na opracowywanej w ramach projektu innowacyjnej technologii obrazowania radarowego 3D.

Kierownikiem projektu z ramienia Politechniki Warszawskiej jest dr hab. inż. Piotr Jerzy Samczyński (WEiTI/ISE).

Zachęcamy do obejrzenia filmu poświęconego projektowi: link.