Naukowcy z WEiTI PW w eksperymencie AEgIS w CERN

Eksperyment AEgIS

  
21 października 2020 r. Rektor Politechniki Warszawskiej  podpisał  Memorandum of Understanding  z CERN . Dzięki niemu PW stała się pełnoprawnym członkiem współpracy eksperymentu AEgIS
(Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy).

Eksperyment ma na celu zmierzenie grawitacyjnego spadku wiązki impulsowej antywodoru. Grupa PW, koordynowana przez dr. Georgy'ego Kornakova z Wydziału Fizyki, jest tworzona przez naukowców z wydziałów Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Fizyki i będzie odgrywać wiodącą rolę w projektowaniu i wdrażaniu nowego schematu sterowania i akwizycji opartego na elektronice kwantowej.

Zespół będzie zaangażowany w testowanie zasady słabej równoważności z antymaterią i zbada granicę między oddziaływaniami elektromagnetycznymi i jądrowymi przy użyciu atomów antyprotonowych. Te egzotyczne obiekty są stanami związanymi, w których jeden elektron atomowy jest zastępowany przez antyproton. Najlżejszy z nich to stan związany protonu i antyprotonu, zwany protonium. Badania eksperymentalne trwają i obecnie otwartych jest kilka możliwości badawczych w dziedzinie fizyki subatomowej, elektroniki lub fotoniki wspieranych przez POB HEP  (fizyka wysokich energii i techniki eksperymentu) w ramach inicjatywy  Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza .  

Więcej informacji o projekcie udziela  dr Georgy Kornakov .

Strona internetowa eksperymentu AEgIS

  

(Źródło: CERN, www.pw.edu.pl)