O Stowarzyszeniu

Statut

   
Kontakt

Gmach Elektroniki PW, pok. 115 
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

NIP: 7010277451
REGON: 142748530
KRS: Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr 0000374708

Konto: PKO BP S.A. 
96 1020 1097 0000 7902 0860 5893

e-mail: alumni@elkapw.edu.pl            

Media społecznościowe:

  
Zarząd

 • 2018-2024: 
  • Prezes - Jacek Karczewski,
  • Członek - Sławomir Kula, 
  • Członek - Jacek Papużyński.
 • 2014-2018: 
  • Prezes - Jacek Karczewski,
  • Wiceprezes - Sławomir Kula, 
  • Członkini - Jolanta Brzostek-Pawłowska, 
  • Członek - Robert Kandefer (do 16.04.2015), 
  • Członek - Jacek Papużyński.
 • 2010-2014: 
  • Prezes - Jacek Karczewski,
  • Wiceprezes – Andrzej Filipkowski, 
  • Członek - Robert Kandefer, 
  • Członek – Radosław Lipiński, 
  • Członek – Andrzej Pająk.

   
Walne Zebrania

 • I Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r.
 • XIII Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 r.
 • XII Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 29 września 2022 r.
 • XI Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 29 września 2021 r.  
 • X Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 30 września 2020 r.
 • IX Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 r.
 • VIII Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.
 • VII Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. 
 • VI Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r.
 • V Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 25 czerwca 2015 r.
 • IV Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 25 czerwca 2014 r.
 • III Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 9 maja 2013 r.
 • II Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 28 czerwca 2012 r.
 • I Zwyczajne Walne Zebranie odbyło się w dniu 29 czerwca 2011 r.
 • Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 19 października 2010 r.

   
Komisja Rewizyjna

 • 2018-2024: 
  • Przewodniczący - Rafał Herman, 
  • Członek - Janusz Dobrowolski, 
  • Członek - Radosław Lipiński.
 • 2014-2018: 
  • Przewodniczący - Radosław Lipiński (od 10.02.2018), 
  • Wiceprzewodnicząca - Barbara Janczak-Krawczyńska, 
  • Członek - Janusz Dobrowolski, 
  • Członek - Rafał Herman, 
  • Członek - Andrzej Pawlik.
 • 2010-2014: 
  • Przewodniczący - Janusz Dobrowolski, 
  • Wiceprzewodniczący – Andrzej Pawlik, 
  • Członek – Sławomir Kula, 
  • Członek – Jerzy Szabatin, 
  • Członek – Jarosław Tworóg.